Mijn rol bij Team Sigra

De vraagbaak, kwartiermaker en verbindende schakel in de regio’s als het gaat om sociale en technologische innovaties in zorg & welzijn. Verantwoordelijke voor het ontwikkelen van een sterk innovatienetwerk waarin zorg en welzijnsorganisaties en andere stakeholders elkaar weten te vinden, goede praktijkvoorbeelden met elkaar delen en samenwerken op innovatieve oplossingen die de zorg beter, betaalbaar en bereikbaar maken voor iedere burger.

Ik ben trots op

Boven alles ben ik trots op mijn gezin en hoe we er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed.

Het vertrouwen dat mensen in mij hebben als ik gevraagd word om hen te helpen bij het vinden van een oplossing voor een ingewikkelde situatie of samenwerkingsprobleem, waar ze met elkaar niet uitkomen. Mensen zeggen over mij dat ik een echte verbinder ben, die met lef en de juiste energie een heel nieuw licht op zaken kan schijnen, waardoor er met andere ogen en oren naar elkaar gekeken en geluisterd kan worden. Dit leidt regelmatig tot hele verfrissende oplossingen, die voor iedereen voordeel opleveren.

Samenwerken betekent voor mij

Echt luisteren, horen wat de ander beweegt en vanuit gezamenlijk belang bouwen aan een betere wereld.

Mijn moto

Is het niet leuk? Maak het dan leuk!