Maatwerktraject Casemanagement Dementie

Inholland Academy verzorgt een maatwerktraject Casemanagement Dementie. Deze bijscholing richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden van casemanagers dementie.

De opleiding werd ontwikkeld in het kader van het stedelijk zorgprogramma de Zorgketen Dementie Amsterdam (ZDA).

De casemanager is:

  • samen met de cliënt en de mantelzorgers, verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het zorgplan;
  • aanspreekpunt voor het cliëntsysteem;
  • toezichthouder, begeleider, adviseur, bemiddelaar, coördinator;
  • de regisseur bij het regelen van thuiszorg, verpleging, huishoudelijke hulp en het inzetten van welzijnsactiviteiten gedurende het gehele ziekteproces. 

Het traject sluit aan bij specifieke leerpunten rondom identiteit, positionering, diagnostiek (ook onderliggende depressie), gesprekstechnieken, medicatie en omgaan met verbaal agressief gedrag.

Kijk op de site van InHolland Academy voor meer informatie over de opleiding.