Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

Algemeen: 

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is een professionele organisatie met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van cliënten het uitgangspunt vormen. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg.

Adres: 
Rode Kruisstraat 24
1025 KN Amsterdam
Telefoon: 
020 6301111
Branche: 
Overig
Werkgebied: 
Amsterdam