Lid worden van een programma

Binnen SIGRA wordt binnen drie programma's door leden nog intensiever samengewerkt. Leden kunnen lid van een programma worden om aan deze samenwerking deel te nemen.

Drie programma's

De drie programma's waarop wordt binnen SIGRA wordt samen gewerkt zijn:

lees meer over de programma's

Lid worden van een programma kunnen alleen SIGRA-leden

SIGRA-leden kunnen lid worden van een programma. Dit kan door contact op te nemen met:

Contributie

Leden die deelnemen aan één of meerdere programma betalen iets meer contributie.

Lees meer over contributie