Leren en Werken

Het opleiden van professionals staat hoog op de agenda en de noodzaak van goede en nauwe samenwerking tussen en met opleidingsinstituten en het werkveld is groot. Het onderwijs is zich in toenemende mate bewust dat onderwijsontwikkeling afhankelijk is van de bewegingen op de arbeidsmarkt en de toename aan complexe zorg binnen alle sectoren in Zorg & Welzijn.

Binnen de SIGRA regio is inmiddels een goede samenwerking met het onderwijs op het thema ‘Meer en Anders’ opleiden, waarbinnen de opdracht is de instroom te verhogen, maar ook hoe er anders (sneller) kan worden opgeleid.

Kernactiviteiten

  • Inventariseren behoefte vanuit Zorg&Welzijn en onderwijs en uitzetten van een gezamenlijke koers
  • Delen van best practices binnen de regio, gezamenlijk trends volgen en op thema samenwerken
  • Afstemming tussen landelijke- en regionale ontwikkelingen (a.d.h.v. de RAAT)
  • Regionale afstemming tussen onderwijs en het werkveld rondom vraag en aanbod van opleidingsplaatsen voor initiële verpleegkundige beroepen, onder andere binnen SPInOV
  • Afstemming tussen onderwijs en werkveld rondomvraag en aanbod van 8 gespecialiseerd verpleegkundige - en 7 medisch ondersteunende beroepen in diverse projecten, waaronder ZONN

Projecten:

Overige projecten waarin SIGRA een aandeel heeft:

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs