Learning community en vitaliteitsplan project Gezonde organisatie, gezonde medewerker

Learning community

Voorwaarde om mee te doen met het project Gezonde organisatie, gezonde medewerker is de toezegging om bevindingen met elkaar te delen en inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden binnen en buiten de regio zodat gaandeweg een Learning Community voor zorg en welzijn ontstaat in de regio’s SIGRA en VBZ (Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer) waar alle resultaten, activiteiten, leermomenten en evaluaties samen komen.

Het Vitaliteitsplan

Het Vitaliteitsplan moet de kortste weg te zijn naar vitale medewerkers die werken in vitale organisaties in een vitale (arbeidsmarkt)regio. Het uitgangspunt is om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te stimuleren met gebruik van verzameld wetenschappelijk onderzoek en het boek met de handvatten voor toekomstig HRM-beleid 'Fit for the Future' onder redactie van: dr. Sarah Detaille en dr. Annet de Lange. Daarnaast is de insteek van ons ESF project de Positieve Psychologie, een stroming die de nadruk legt op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bovendien wordt vanuit het project ‘Werken is leren, Leren is werken’, waar Menno van Leeuwen van SIGRA projectleider is, een koppeling gemaakt met het lectoraat van Jos Sanders (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Het lectoraat onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend kan worden. Positieve leerervaringen spelen een belangrijke rol. Leren moet ‘leuk’ zijn. En waardevol.