Klachtencommissie

Tot september 2016 behandelde de SIGRA Klachtencommissie klachten over meerdere van de bij SIGRA aangesloten verpleeg-, en verzorgingshuizen, thuiszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg en zelfstandige behandelcentra. Een overzicht van zorgaanbieders die waren aangesloten bij de Klachtencommissie vindt u bij ‘Betrokkenen’ (zie kader links). Door veranderingen in de wetgeving vervalt voor zorgaanbieders de plicht om zich aan te sluiten bij een Klachtencommissie. De commissie rondt haar werkzaamheden daarom af.

U heeft een klacht

Als u een klacht heeft, kunt u deze het beste eerst bespreken met de betreffende medewerker of leidinggevende van de zorginstelling zelf. Veel organisaties hebben bovendien een cliëntvertrouwenspersoon of een klachtenfunctionaris aangesteld om voor u te bemiddelen of u te helpen bij het oplossen van uw klacht.

Klachtbehandeling

Tot 1 september 2016 konden cliënten (of hun naasten) hun klacht indienen bij de SIGRA Klachtencommissie (mits de betreffende zorgaanbieder is (was) aangesloten bij deze commissie). Deze commissie is niet verbonden aan één van de deelnemende zorgorganisaties en werkt onafhankelijk.

Sinds 2016 is de wetgeving rond de behandeling van klachten van cliënten in de zorg veranderd. Zorgaanbieders zijn niet meer verplicht om een klachtencommissie te hebben (of om zich bij een klachtencommissie aan te sluiten). Per eind 2016 rond de SIGRA Klachtencommissie dan ook haar werkzaamheden af (alleen klachten die voor 1 september jl zijn ingediend, worden nog door de commissie behandeld en afgerond).

Volgens de nieuwe wetgeving (Wkkgz) kunt u uw klacht intern binnen de zorginstelling laten behandelen door een klachtfunctionaris. Mocht deze behandeling niet naar uw tevredenheid zijn verlopen, dan kunt u eventueel nog terecht bij een (landelijke) Geschilleninstantie.

Als u meer informatie wilt hebben over waar u met uw klacht terecht kunt, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de SIGRA Klachtencommissie. Zij kan u vertellen welke functionaris van de zorginstelling u kunt benaderen en welke mogelijkheden u verder heeft voor behandeling van uw klacht.

Contactpersoon: Marloes Mattheijer, ambtelijk secretaris SIGRA Klachtencommissie
tel: 020-512 88 88
mail: klachtencommissie@sigra.nl

Tips en Tricks in Klachtenprocedure

In juni 2015 verscheen een uitgebreid artikel in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde over 'Tips en Tricks in de klachtenprocedure', waarin Hans Heeren (Smeets Advocaten) en Marloes Mattheijer (ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie), dieper ingaan op: hoe ga je om met een klacht, wet- en regelgeving en het verloop van de procedure.