Klachten en geschillen

 

Klachten en geschillen in de zorg

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking getreden. Zorgaanbieders moeten een klachtregeling hebben die effectief en laagdrempelig is. Een cliënt moet bij een onafhankelijke klachtfunctionaris (of cliëntvertrouwenspersoon) terecht kunnen. Daarnaast moet een zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschilleninstantie (de meeste zorgaanbieders zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie).

Een cliënt kan zelfstandig een klacht indienen. Soms kan de cliënt niet zelf klagen. Dan kunnen anderen dat namens de cliënt doen. Anderen zijn: de vertegenwoordiger van de cliënt, een naast staande van de cliënt of een nabestaande van de cliënt.

Dit zijn de stappen die u kunt nemen als u een klacht heeft:

  1. U kunt eerst zelf proberen het probleem op te lossen door de medewerker of leidinggevende persoonlijk aan te spreken en met deze persoon in gesprek te gaan.
  2. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met de klachtfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon van de organisatie waar de cliënt in zorg is. Bij deze persoon, kunt u een klacht indienen. Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. Na een aantal weken heeft u dan nog contact met de klachtfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon om na gaan of de klacht daadwerkelijk is verholpen en de gemaakte afspraken nagekomen worden.
  3. Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Lukt het niet uw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw klacht aanbieden aan de Geschillencommissie. Dat kan natuurlijk ook direct of in elk ander stadium van de procedure. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.

Contactgegevens van de klachtfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon van de organisatie waartegen u een klacht heeft, kunt u vinden op de website van de betreffende organisatie.

Via deze link naar het Ledenoverzicht treft u links naar websites van zorg- en welzijnsaanbieders die lid zijn van SIGRA.

BOPZ-klacht

Binnen de Wkkgz is het voor een zorgaanbieder niet meer verplicht om een klachtencommissie te hebben of hierbij aangesloten te zijn. Voor BOPZ-klachten is een klachtencommissie nog wel een wettelijke verplichting binnen de Wkkgz. Binnen Amsterdam is een klachtencommissie actief die deze klachten kan behandelen. Meer informatie over het indienen van een BOPZ-klacht in de GGZ kunt u opvragen via: klachtencie@ggzingeest.nl.

Een klager als bedoeld in de Wet BOPZ (artikel 41) kan zijn:

  • elke andere cliënt
  • een door de rechter aangewezen voogd, curator of mentor
  • de echtgenoot, een ouder, elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de tweede graad