JONG SIGRA Netwerk zorg & welzijn

Jonge talenten kijken met een frisse blik naar ideeën van een organisatie of samenwerkingsverband. Dit maakt hen een belangrijke schakel binnen de organisatie, want zorg- en welzijnsvernieuwing kan niet zonder de professionals van de toekomst. Om jong talent samen te brengen is het JONG SIGRA Netwerk zorg & welzijn gestart. De ontmoeting van jonge professionals van verschillende leden in dit netwerk sluit tevens aan bij de missie van SIGRA om integraal over alle domeinen binnen zorg en welzijn samen te werken.

Waar kan het netwerk voor dienen?

  • Organiseren van intervisie voor jonge talenten
  • Inzetten als denktank op relevante vraagstukken die spelen binnen SIGRA
  • Vergroten van het netwerk onder jonge talenten

Wie kan deelnemen aan het netwerk?

  • Beleids- of stafmedewerker bij een zorg-/welzijnsorganisatie die lid is van SIGRA
  • 35 jaar of jonger
  • Geïnteresseerd in samenwerking ter verbetering van zorg en welzijn voor de mensen in onze regio

Vervolgbijeenkomst en interesse

Op dit moment staan er geen nieuwe bijeenkomsten gepland.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het JONG SIGRA Netwerk zorg & welzijn?
Stuur dan een email naar jongsigra@sigra.nl