Jobcarving

Bij jobcarving worden bestaande functies opgesplitst in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met bijvoorbeeld een lagere opleiding of een beperking. En de gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden. Jobcarving is een van de doorbraakideeën uit de Medewerkersdialoog 2018 waar we in de SIGRA-regio mee aan de slag zijn gegaan.

Voor de sector Zorg en Welzijn is het tekort aan personeel een van de belangrijkste uitdagingen. Een nieuwe kijk op het zorgproces, invulling van huidige taken en leven lang ontwikkelen (LLO) kunnen een goede bijdrage leveren aan het verminderen van het personeelstekort.

Pilot Bornholm (Amstelring)

Bornholm is in een pilot gestart met jobcarving. De organisatie wil meer medewerkers voor de functie Helpende Zorg en Welzijn inzetten, ter ondersteuning van huidig personeel. Vernieuwend aan deze Pilot zijn de volgende elementen:
-een nieuwe kijk op het zorgproces;
-het ontvlechten van taken van de functie Verzorgende IG;
-de nieuwe rol van de Verzorgende als begeleider en de Helpende als uitvoerder; 
-het screenen, trainen en ondersteunen van huidig personeel voor hun nieuw rol als begeleider;
-het betrekken van huidig personeel bij het selectieproces van de zij-instromers
-het monitoren van de pilot door HAN door middel van periodieke metingen om inzicht te krijgen in knelpunten om bij te sturen indien nodig. 

De pilot wordt vervolgens afgesloten met een wetenschappelijk publicatie door de HAN. Lees meer over de pilot.

Voor meer informatie of meedoen aan de pilot kunt u contact opnemen met Max Holtes