Mijn rol bij Team Sigra

Ik houd me bezig met samenwerkingsvraagstukken rondom leren en ontwikkelen binnen zorg en welzijn. Bijvoorbeeld met 'Werken is leren. Leren is werken', waarmee we het leerklimaat binnen de verpleeghuizen willen versterken. Of het project 'Uitwisselingsstages', waarin leerling-verpleegkundigen de mogelijkheid krijgen om een externe stage te lopen. Het doel is kennisdeling en samenwerking binnen de keten, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt én bijdraagt aan de professionalisering van de professionals.

Ik ben trots op

Ik ben trots op het feit dat opleiders in de hele Sigra-regio open staan voor samenwerking en echt met elkaar samenwerken om de verschillende opleidingen zo interessant mogelijk te maken voor hun leerlingen.

Samenwerken betekent voor mij

Samenwerken betekent voor mij dat je elkaars wensen kent en weet wat je aan elkaar hebt, zodat we gezamenlijk vastgestelde doelen ook kunnen bereiken! Ik hecht dan ook veel waarde aan draagvlak en vertrouwen.

Mijn motto

Samen maken we het leuker!