Invulformulier Niet Aangeboren Hersenletsel

Met behulp van dit formulier kunt u als cliënt, naaste of verwijzer een vraag voorleggen aan het Expertteam NAH. Deze vraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, waarna we een antwoord/advies naar u terugkoppelen.
Wij vragen u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Om wie gaat het?

Geef een korte omschrijving van de cliënt in leeftijd, ontwikkeling, persoonlijkheid (geanonimiseerd)

Wat is er aan de hand?

Beschrijf de problematiek, de vraagstelling vanuit de cliënt, en/of woonplek, dagbesteding, ouders, andere betrokkenen (geanonimiseerd)

Zijn er diagnostische gegevens bekend?

Wat is uw vraag aan het Expertteam? Wat verwacht u?

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl