Invulformulier Niet Aangeboren Hersenletsel

 

Met behulp van dit formulier kunt u als cliënt, naaste of verwijzer een vraag voorleggen aan het Expertteam NAH, onderdeel van het Expertisenetwerk NAH. Deze vraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, waarna we een antwoord/advies naar u terugkoppelen.
Wij vragen u om onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw vraag wordt anoniem verwerkt en opgepakt door het Expertteam NAH.

Om wie gaat het?

Geef een korte omschrijving van de cliënt in leeftijd, ontwikkeling, persoonlijkheid (geanonimiseerd)

Wat is er aan de hand?

Beschrijf de problematiek, de vraagstelling vanuit de cliënt, en/of woonplek, dagbesteding, ouders, andere betrokkenen (geanonimiseerd)

Zijn er diagnostische gegevens bekend?

Wat is uw vraag aan het Expertteam? Wat verwacht u?