Onderwijs en opleiden

Thema-artikel: Schijnwerper regionale Strategische Opleidingsplanning
Zorgorganisaties spanden zich de afgelopen jaren flink in om meer mensen op te leiden. In de afgelopen 10 jaar is er nog niet zoveel instroom geweest aan de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Er is niet alleen meer, maar ook anders opgeleid. Er zijn nieuwe wegen verkend en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. Lees het artikel Schijnwerper rSOP met daarin een greep van mooie regionale voorbeelden van toekomstgericht opleiden.

Studierendementscijfers

 

Terug naar Arbeidsmarktinformatie