Onderwijs en opleiden

Instroom eerstejaars Zorg en Welzijn op hoogste niveau sinds 2010
Het totaal aantal nieuwe leerlingen aan het bekostigd onderwijs (mbo en hbo) lag in 2019 hoger dan in 2010. Sinds 2014 zien we een duidelijke stijging na enkele jaren van daling.

Instroom vervolgopleidingen flink toegenomen maar groei vlakt af
Ook de vervolgopleidingen zoals die tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel zijn flink in aantal deelnemers gegroeid. De groei lijkt af te vlakken: ook organisaties geven aan weinig ruimte te ervaren vanwege beperkte begeleidingscapaciteit. Er wordt ingezet op ontwikkelingen zoals modulair opleiden (CZO flex) en anders opleiden (d.m.v. leerwerkplaatsen) om toch te kunnen voldoen aan een toenemende vraag naar deze functies. 

Studierendement: wie van de instromers behaalt het diploma?
Voldoende instroom aan de opleiding is één kant van het verhaal. De andere kant is zorgen dat de uitval aan de opleidingen beperkt blijft. Het studierendement vertelt ons hoeveel van de eerstejaars uiteindelijk het diploma haalt (binnen gemiddelde opleidingsduur + één jaar).

Publicatie: Schijnwerper regionale Strategische Opleidingsplanning
Zorgorganisaties spanden zich de afgelopen jaren flink in om meer mensen op te leiden. In de afgelopen 10 jaar is er nog niet zoveel instroom geweest aan de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Er is niet alleen meer, maar ook anders opgeleid. Lees het artikel Schijnwerper rSOP met daarin een greep van mooie regionale voorbeelden van toekomstgericht opleiden.

Terug naar Arbeidsmarktinformatie