Innovatie & eHealth

Het kennisniveau rondom innovaties en eHealth regionaal verhogen, verkenningen uitvoeren en nieuwe ontwikkelingen voorbereiden, dat is het doel van het speerpunt innovatie & eHealth binnen het programma ICT, innovatie en eHealth.

Ambities

  • Bijeenkomsten voor delen van kennis en ervaring op specifieke thema’s op vragen van leden (Zorg2025, themabijeenkomsten)
  • Voorbereiden/coördineren project Persoonlijke Gezondheids-Omgeving
  • Voortzetten verkenning/pilot met data naar gezondheid (Business Intelligence, Population Health Management)
  • Digitale ontsluiting informele zorgaanbod t.b.v. Programmalijn verbinden formele zorg/welzijn met informele zorg

Innovatie & eHealth is onderdeel van het programma ICT, innovatie en eHealth