Informele Zorg

Informele Zorg is een van de speerpunten van SIGRA. Met dit project zetten we in op verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners. We faciliteren en stimuleren onze leden en partners om bestaande samenwerkingsvormen duurzaam te maken en stimuleren nieuwe samenwerking.

Doelen

 • Formele zorg – en welzijnsorganisaties kennen het regionale, up-to-date aanbod van informele organisaties
 • Formele zorg -en welzijnsorganisaties delen noodzaak van samenwerking en delen onderling kennis
 • Formele zorg -en welzijnsorganisaties werken gezamenlijk aan een verbeterde samenwerking met informele organisaties. 

Resultaat

 • Handreiking zorg- & welzijnsarrangement
  Deze handreiking omvat tips en tools om in gezamenlijkheid tot een zorg- & welzijnsarrangement te komen: een afgestemd pakket aan ondersteuning dat aansluit bij de hulpvraag van de persoon in kwestie. In de tips en tools wordt aangegeven waar de professionals, naasten en vrijwilligers aan kunnen denken wanneer het gaat om ondersteuning bieden
  Lees meer
  Neem voor meer informatie hierover contact op met Sarah Limburg 

 • Stappenplan samenwerking met informele zorgverleners
  SIGRA heeft een stappenplan ontwikkeld, dat in zeven stappen beschrijft hoe je als zorg- of welzijnsorganisatie de verandering in kan zetten naar vanzelfsprekende samenwerking met informele zorgverleners (mantelzorgers, vrijwilligers).
  Lees meer 
  Neem voor meer informatie contact op met Irene Hermans

 • Wegwijzer Mantelzorgondersteuning Amsterdam
  SIGRA ontwikkelde in samenwerking met Markant en de gemeente Amsterdam de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam. Hiermee krijgt u als beroepskracht zicht op de ondersteuningsmogelijkheden waar de mantelzorger gebruik van kan maken, waaronder respijtzorg. Ook wordt duidelijk wat de passende aanbieders zijn in Amsterdam (formeel en informeel) en wat de voorwaarden en aanvraagprocedures zijn voor de ondersteuning. Dit betreft zowel ondersteuning voor de mantelzorger zelf, als voorzieningen voor de zorgvrager waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast.
  Bekijk de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam 
  Lees meer over Respijtzorg
  Neem voor meer informatie contact op met Mark van Duin

 • (Digitale) ontsluiting
  Om het hulpaanbod goed vindbaar te maken voor professionals werkzaam in zorg en welzijn, zorgen we er onder andere voor dat we aansluiten bij de ontwikkeling van het digitaal platform van de Gemeente Amsterdam. Hierop wordt de beschikbare informatie in één omgeving toegankelijk gemaakt. Daarnaast heeft SIGRA geïnventariseerd welke eHealth toepassingen en digitale tools beschikbaar zijn ter verbetering van de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten.  
  Neem voor meer informatie over dit thema contact op met Félice de Charro

Bekijk ook het overzicht met handige informatie, tools & overzichten op het gebied van informele zorg

Dit project is onderdeel van het programma Integrale Zorg & Welzijn