Informele Zorg

Informele Zorg is een van de speerpunten van SIGRA. Met dit project zetten we in op verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners. We faciliteren en stimuleren onze leden en partners om bestaande samenwerkingsvormen duurzaam te maken en stimuleren nieuwe samenwerking.

Doelen

  • Formele zorg – en welzijnsorganisaties kennen het regionale, up-to-date aanbod van informele organisaties
  • Formele zorg -en welzijnsorganisaties delen noodzaak van samenwerking en delen onderling kennis
  • Formele zorg -en welzijnsorganisaties werken gezamenlijk aan een verbeterde samenwerking met informele organisaties. 

Stappenplan samenwerking met informele zorgverleners

SIGRA heeft een stappenplan ontwikkeld, dat in zeven stappen beschrijft hoe je als zorg- of welzijnsorganisatie de verandering in kan zetten naar vanzelfsprekende samenwerking met informele zorgverleners (mantelzorgers, vrijwilligers).
Lees meer 

Samenwerking tussen Zorg & Welzijn

Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties weten elkaar te vinden om gezamenlijk aan de hulpvraag van burgers te voldoen. We halen voorbeelden en hulpmiddelen van zogenaamde zorg –en welzijnsarrangementen op en maken deze inzichtelijk voor anderen. Met als doel dat zowel zorgprofessionals, hulpverleners, het informele netwerk en de cliënt zelf in de toekomst de weg naar elkaar beter kunnen vinden.
Neem voor meer informatie hierover contact op met Sarah Limburg 

Wegwijzer Mantelzorgondersteuning Amsterdam

SIGRA heeft in samenwerking met Markant en de Gemeente Amsterdam de mogelijkheden rondom respijtzorg in Amsterdam in kaart gebracht. Lees meer over Respijtzorg

(Digitale) ontsluiting

Om het hulpaanbod goed vindbaar te maken voor professionals werkzaam in zorg en welzijn, zorgen we er onder andere voor dat we aansluiten bij de ontwikkeling van het digitaal platform van de Gemeente Amsterdam. Hierop wordt de beschikbare informatie in één omgeving toegankelijk gemaakt. Daarnaast heeft SIGRA geïnventariseerd welke eHealth toepassingen en digitale tools beschikbaar zijn ter verbetering van de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten.  
Neem voor meer informatie over dit thema contact op met Félice de Charro

Bekijk ook het overzicht met handige informatie, tools & overzichten op het gebied van informele zorg

Dit project is onderdeel van het programma Integrale Zorg & Welzijn