Informele Zorg

Informele Zorg is een van de speerpunten van SIGRA. Met dit project zetten we in op verbetering van de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners. We faciliteren en stimuleren onze leden en partners om bestaande samenwerkingsvormen duurzaam te maken en stimuleren nieuwe samenwerking.

Resultaat

 • Handreiking zorg- & welzijnsarrangement
  Deze handreiking omvat tips en tools om in gezamenlijkheid tot een zorg- & welzijnsarrangement te komen: een afgestemd pakket aan ondersteuning dat aansluit bij de hulpvraag van de persoon in kwestie.
  Lees meer

 • Stappenplan samenwerking met informele zorgverleners
  SIGRA heeft een stappenplan ontwikkeld, dat in zeven stappen beschrijft hoe je als zorg- of welzijnsorganisatie de verandering in kan zetten naar vanzelfsprekende samenwerking met informele zorgverleners (mantelzorgers, vrijwilligers).
  Lees meer

 • Wegwijzer Mantelzorgondersteuning Amsterdam
  SIGRA ontwikkelde in samenwerking met Markant en de gemeente Amsterdam de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam. Hiermee krijgt u als beroepskracht zicht op de ondersteuningsmogelijkheden waar de mantelzorger gebruik van kan maken, waaronder respijtzorg. Ook wordt duidelijk wat de passende aanbieders zijn in Amsterdam (formeel en informeel) en wat de voorwaarden en aanvraagprocedures zijn voor de ondersteuning.
  Bekijk de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam
  Lees meer over Respijtzorg

 • (Digitale) ontsluiting
  Om het hulpaanbod goed vindbaar te maken voor professionals werkzaam in zorg en welzijn, zorgen we er onder andere voor dat we aansluiten bij de ontwikkeling van het digitaal platform van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben we geïnventariseerd welke eHealth toepassingen en digitale tools

Bekijk ook het overzicht met handige informatie, tools & overzichten op het gebied van informele zorg

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Integrale Zorg & Welzijn