Informatie voor professionals Buurtteams Amsterdam

Jan Bosman en zijn collega Anneloes Groen leiden samen met betrokken zorg- en welzijnsaanbieders, de vakbonden en de gemeente Amsterdam de overgang van de Buurtteams Amsterdam in goede banen. Via deze pagina houden we je op de hoogte over voor jou relevante zaken. 

Jan BosmanAnneloes Groen
       
 Jan Bosman                    Anneloes Groen 

Vraag en antwoord

Een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden vind je hier.  Staat jouw vraag er niet tussen? Aarzel niet om met vragen, feedback en/of overige zaken contact met Jan en Anneloes op te nemen. Dat kan via professionalsbuurtteams@sigra.nl Maandelijks is er een digitaal inloopspreekuur. Dit spreekuur vindt elke eerste donderderdag van de maand plaats. Aanmelden kan via het genoemde mailadres. de eerstvolgende data zijn:
- 3 september van 9.00 -9.30 uur
- 1 oktober van 9.00 - 9.30 uur    

Nieuws

  • Update voor professionals Buurtteams Amsterdam- 6 augustus 2020. 
  • Factsheet van de gemeente Amsterdam met antwoorden op vragen die je van clienten kunt verwachten. 
  • Op 29 juni en 2 juli zijn er online informatiebijeenkomsten voor professionals geweest. De bijeenkomst bestond uit 2 delen. In het eerste deel werd een beeld geschetst van de uitgangspunten, is de stand van zaken besproken en is het tijdpad tot de opening van de buurtteams op 1 april 2020 gegeven. In het tweede deel ging het over de uitganspunten voor de transitie van professionals naar de buurtteams en is er gesproken over het overgangsproces.  
  • Nieuwsbericht (25 juni 2020) met een beknopt overzicht van de stand van zaken en een tijdpad tot aan de start van de Buurtteams in 2021. 

 

Praktijkverhalen
Volg als professional in het Sociaal Domein ook Verbondvan100.nl. Het verbond oefent, leert en ontwikkelt op vier plekken in verschillende buurten in Amsterdam. Professionals kijken samen wat werkt en wat beter kan. Om zo vanuit de praktijk input te leveren op de verdere uitwerking van de toekomstige buurtteams. Dat doet ze onder andere met verhalen van medewerkers van het verbond, cliënten en aanbieders: 

  

Naar informatie voor aanbieders