HRM-netwerken Cure en Care

SIGRA heeft in Groot Amsterdam twee HRM-netwerken: één voor de Cure (ziekenhuizen) en één voor Care. De HRM-netwerken vormen de ontmoetingsplek voor directeuren HRM van de organisaties uit de regio Groot Amsterdam. Gezamenlijk worden op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs actuele thema’s en beleidsvraagstukken besproken en gezamenlijke activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd. De hoofden van de afdelingen HRM en P&O van de deelnemende organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de samenwerkingsactiviteiten. Zij worden hierin ondersteund door SIGRA.

Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland

In de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland werken de afdelingen HRM en P&O ook samen op arbeidsmarktbeleid. Zij vormen een eigen regionale agenda voor Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Elk jaar rond september worden de speerpunten voor de HRM-netwerken van het volgende jaar vastgesteld. De eindverantwoordelijken HRM komen bij elkaar om de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt te bespreken, de resultaten van afgelopen jaar te evalueren en speerpunten vast te leggen voor de toekomst.

Bekijk hier de speerpunten voor 2018

Deze samenwerking is onderdeel van het het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs