House of Skills

SIGRA is een van de samenwerkingspartners van House of Skills. Het bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken hierin nauw samen om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is. 

Er zijn/worden verschillende pilots opgezet om mensen om te scholen en de (mogelijke) belemmeringen hierbij in beeld te krijgen:

 • Zij-instroomtraject apothekersassistenten
 • Werkbegeleiders in de zorg
  Doel: Zittend personeel van zorgorganisaties dat toe is aan een andere rol en voor wie het zaak is dat het werk fysiek minder zwaar van aard wordt, inzetten als werkbegeleider voor de begeleiding van nieuw personeel. Zo wordt er optimaler gebruik gemaakt van hun ervaring, kennis en expertise en kunnen ze langer en duurzamer ingezet worden binnen de organisatie. 
  Betrokkenen: Zorgcirkel, Viva!Zorg, Spirit, VBZ, SIGRA, Nova College, ROC en James Loopbaan
 • Cursus Oriëntatie in Zorg
  Doel: Ontwikkelen van een cursus waar geïnteresseerde kandidaten in de zorg op een ‘veilige’ manier kennis kunnen maken met alle taken van zorg en daarna een dagdeel meelopen in de praktijk. Mogelijk kan daarna een skills assesment aangeboden worden als men echt door wil in de zorg.
  Betrokkenen: Nova college en verschillende zorgaanbieders
 • Optimaliseren van het voortraject van zij-instroom in de zorg om latere uitval te voorkomen
  Doel: Uitval voorkomen door een andere wijze van oriëntatie en selectie aan de voorkant van het traject, bijvoorbeeld met een skillsbased selectietool en een zeer goede beeldvorming van het werk aan de voorkant. Daarnaast is behoud van medewerkers van belang door goede begeleiding te bieden en het gesprek aan te gaan.
  Betrokkenen: Diverse zorgaanbieders, SIGRA, VBZ Kam, Randstad of Manpower (?) en James Loopbaan wp2 voor skills selectie tool
 • Samen Leren Bornholm (Amstelring)
  Doel: Een actieplan om het huidig en toekomstig tekort aan goed verzorgend personeel aan te pakken door middel van het inzetten van 20 zij-instromers voor de functie Helpende Zorg en welzijn, waarbij zij-instromers skills based gescreend worden. Zowel bestaande medewerkers als zij-instromers worden getraind op skills based denken (welke skills neem je mee vanuit een andere baan) en samen leren.
  Betrokkenen: Bornholm, SIGRA, VBZ Kam, Nova college, Calibris en VU