Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Hersenletsel is als volgt gedefinieerd: Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dit hersenletsel leidt vaak tot lichamelijke en/of functionele beperkingen. Ook de naaste omgeving ondervindt vaak allerlei problemen. 

SIGRA ondersteunt en coördineert de samenwerking van verschillende organisaties rondom Niet Aangeboren Hersenletsel en CVA. Deze organisaties zijn verenigd in het Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel.

Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel

Team SIGRA is ingehuurd om dit netwerk te coördineren.
Lees meer over inhuur van team SIGRA