Mijn rol bij Team Sigra

Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor de regie op en uitvoering van het programma in de regio’s Kennemerland en Meerlanden. Het programma wordt  sterk bepaald door de dynamiek en beweging binnen het zorgdomein en tussen zorg en het sociaal domein. Uitgangspunt is behoud van gezondheid, goede zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) burgers in de samenleving. Onder het programma vallen diverse netwerken, projecten, coalities, allianties en bestuurlijke platforms.

Ik ben trots op

De omgeving waarin ik werk: samen met collega’s en netwerkpartners – en waar mogelijk ervaringsdeskundigen – het verschil maken in het leven van mensen met een kwetsbaarheid. Dat geeft mij energie, daar word ik blij van. 

Samenwerken betekent voor mij

Met elkaar en met ‘gezonde’ nieuwsgierigheid op ontdekkingsreis naar de gezamenlijke ambitie: daar waar persoonlijke drijfveren, organisatiebelangen en het hogere doel samen komen.

Mijn motto

Vrijheid in verbondenheid.