Handreiking zorg- & welzijnsarrangement

Hoe kunnen professionals, naaHandreiking zorg- & welzijnsarrangementsten en vrijwilligers gezamenlijk iemand met een hulpvraag goed ondersteunen? De handreiking omvat tips en tools om samen tot een zorg- en welzijnsarrangement te komen: een afgestemd pakket aan ondersteuning dat aansluit bij de hulpvraag van de persoon in kwestie.

In de tips en tools wordt aangegeven waar de professionals, naasten en vrijwilligers aan kunnen denken wanneer het gaat om ondersteuning bieden: Hoe regelen we dat zijn of haar tuin onderhouden wordt? Hoe komen ze erachter of degene met hulpvraag in aanmerking komt voor de stadspas? En hoe houden de betrokkenen contact met elkaar en zorgen we voor goede afstemming?

De handreiking biedt de mogelijkheid alle afspraken op papier te zetten in het bijbehorende invulformulier. Zo hebben alle betrokkenen de gemaakte afspraken van het zorg- en welzijnsarrangement op een rij. De handreiking en het formulier kunnen zowel digitaal als uitgeprint worden gebruikt.  

Download hier de Handreiking zorg- & welzijnsarrangement 
(als u de pdf lokaal opslaat en dan opent, dan kunt u vanuit dit document alle links apart in een nieuw tabblad openen in uw browser!)

Dit onderwerp is onderdeel van het speerpunt Informele zorg