Handige informatie, tools en overzichten voor professionals over informele zorg

Respijtzorg

Informele zorg

Mantelzorg

Websites

  • Op In voor mantelzorg worden best practices, innovatietrajecten en kennis gedeeld over omgang met mantelzorgers.
  • Expertisecentrum mantelzorg biedt per beroepsgroep dossiers over samenspel met mantelzorgers.
  • Zorg beter met vrijwilligers
  • Vilans heeft het thema informele zorg ingericht
  • Mezzo biedt materiaal over samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Onder andere: Magazine Mantelzorger en wet- en regelgeving informele zorg.
  • Academie voor informele zorg biedt informatie over omgang met vrijwilligers en mantelzorgers, speciaal gericht op Amsterdam.