Grote stad en gezondheidszorg

Aan de gezondheidszorg in Amsterdam, Amstelveen en Diemen worden bijzondere eisen gesteld. In een grootstedelijke leefomgeving komen leefstijlen met grotere gezondheidsrisico’s vaker voor dan elders. Verder speelt de afwijkende demografische samenstelling een rol die in een aantal opzichten tot een hogere zorgvraag leidt. De personeelskosten en huisvestingslasten liggen in de grote steden hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor een deel wordt met de hogere zorgvraag en zorgkosten in de grote steden rekening gehouden in het financieringssysteem, maar voor een deel (nog) niet. Grote stad en gezondheidszorg is dan ook een terugkerend thema voor SIGRA.