Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam en Amstelveen

Op initiatief van SIGRA en gemeenten krijgt zorgpersoneel in Amsterdam en Amstelveen een vergunning waarmee zij overal in de stad gratis kunnen parkeren.  Op deze manier kan zorgpersoneel zonder problemen van en naar het werk reizen nu dat met het openbaar vervoer lastiger wordt, door besmettingsgevaar en een aangepaste dienstregeling. 

Amsterdam

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?
De regeling is bedoeld voor zorgpersoneel bij:

 • Ziekenhuizen
 • Apotheken
 • Huisartsen
 • GGD
 • VVT
 • Ambulancepersoneel.

De voorwaarden
- We gaan ervan uit dat er ‘naar eer en geweten’ gebruik wordt gemaakt van de vergunning. 
- Het gaat om een tijdelijke vergunning tot 1 september 2020.

Hoe kan uw organisatie deze parkeervergunning aanvragen?
U kunt als leidinggevende gratis de vergunning aanvragen voor uw medewerkers. Dit kunt u vanaf vandaag doen via  deze link. LET OP: medewerkers kunnen dit niet zelf doen!
We vragen u om dit zelf intern te stroomlijnen en via 1 contactpersoon te laten verlopen.

Waar is de vergunning geldig?
De vergunning is 24 uur per dag geldig in heel Amsterdam, ook in de 10-centzones en in gebieden waar u zonder vergunning een maximaal aantal uur mag parkeren. Alleen in de blauwe zonegebieden is de vergunning niet geldig. Hier kunt u een parkeerschijf gebruiken.
Daarnaast is de vergunning te gebruiken in de volgende parkeergarages:

 • Al­bert Cuyp
 • Cen­trum Oost
 • Hei­ne­ken­plein
 • IJDock
 • Mar­ken­ho­ven
 • Oos­ter­dok
 • Oost­poort
 • Oran­je­kwar­tier
 • Piet Hein
 • Pont­stei­ger
 • Prins en Kei­zer
 • Stad­huis/​Mu­ziek­the­a­ter
 • Sta­di­on­plein Zuid
 • Tol­straat
 • Weesper­plein
 • Wil­lem­spoort

Meer informatie over het parkeren in de parkeergarages

Automatisch in- en uitrijden
Een cameraherkenningssysteem leest uw kenteken, zodat u de garage kunt in- en uitrijden. 24 uur na toekenning van de parkeervergunning kunt u gebruik maken van de garages.

Kan ik altijd terecht in de parkeergarages?
U kunt in de garage parkeren als er voldoende parkeerplekken vrij zijn. Dit ziet u op de aanduiding bij elke garage die weergeeft of de garage vrij of vol is voor vergunninghouders. Maak geen gebruik van de garages als deze “vol” aangeeft. Doet u dit wel, dan is uw vergunning niet geldig en betaalt u het kortparkeertarief van de garage. Ook voor de Noodparkeervergunning zorg wordt hier geen uitzondering op gemaakt.

U kunt pas bij aankomst bij de garage zien of er plek is. Er is geen tool waarmee u dat vooraf online of mobiel kunt zien.

Amstelveen

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?
De regeling geldt voor medewerkers[1] in de volgende instellingen/organisaties indien de werkzaamheden vallen in een betaald parkeergebied in Amstelveen:

 • Apotheek
 • Huisartspraktijk
 • Ziekenhuis
 • Verpleeg- of verzorgingstehuis
 • Thuiszorg/-wijkverplegingsorganisaties
 • Fysiotherapie
 • Instelling voor hulp-bij-huishouden en begeleiding in kader van WMO
 • Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten, somatiek, NAH, GGZ
 • Welzijnsorganisaties
 • Scholen, kinderopvang en Noodopvang 0 tot 14
 • GGD
 • Jeugdhulpinstellingen incl. Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen

[1] Het betreft hier niet alleen het directe personeel in vitale beroepen, maar tevens personeelsleden die nodig zijn om het werk in de vitale sectoren mogelijk te maken en die hinder ondervinden van de aangepaste OV-dienstregeling. Te denken valt aan ondersteunende diensten als schoonmaak en beveiliging. De werkgever kan ook voor deze personeelsleden een aanvraag doen.


Voorwaarden
Deze regeling geldt in ieder geval zo lang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn.

Hoe kan de vergunning worden aangevraagd?

 • De werkgever kan de kentekens mailen naar parkeren@amstelveen.nl. Binnen 1 werkdag krijgt de aanvrager de bevestiging dat de parkeervergunning verstrekt is.
 • Voor vragen kunnen werkgevers direct contact opnemen met het team parkeren van de gemeente, bij voorkeur per email: parkeren@amstelveen.nl of bellen met 020-540 4885.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knelpunten en casussen van andere sectoren 

Op dit moment is er voor gekozen om de vergunningen te verstrekken aan de domeinen waar we in eerste instantie de grootste problematiek rondom corona verwachten. Dat neemt niet weg dat we verder gaan met het inventariseren van sectoren die ook tegen problemen aanlopen nu reizen met openbaar vervoer lastiger wordt. U kunt de knelpunten en casussen rondom vervoer en parkeerplekken naar het aanspreekpunt voor Gratis Parkeren voor Zorgpersoneel in Amsterdam en andere uitdagingen rondom vervoer mailen naar: Oddy Folgerts ofolgerts@sigra.nl en Nicole Ranzijn nranzijn@sigra.nl.    

Contact
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Oddy Folgerts (ofolgerts@sigra.nl) of Nicole Ranzijn (nranzijn@sigra.nl ).