Gezonde organisatie, gezonde medewerker

In mei 2019 heeft het Ministerie van SoZaWe een subsidie toegekend van € 445.706 aan de Gemeente Amsterdam voor het project ‘Gezonde Organisatie, Gezonde Medewerker’, vanuit de subsidieregeling ‘ESF DI duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren 2014-2020’. 

SIGRA en VBZ hebben gezamenlijk een aanvraag voor deze subsidie gedaan. Voor de regio VBZ zijn er aparte budgetten gereserveerd. Met dit project streven wij naar vitale medewerkers die werken in vitale organisaties. De grote meerwaarde van dit project is de samenwerking tussen alle stakeholders om de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren en hen te behouden voor de regionale zorg- en welzijnssector. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) Europees Sociaal Fonds 

Neem voor meer informatie over het project contact op met Oddy Folgerts, projectleider Duurzame Inzetbaarheid