Gezonde medewerkers en gezonde organisaties

In mei 2019 heeft het Ministerie van SoZaWe een subsidie toegekend van € 445.706 aan de Gemeente Amsterdam voor het project ‘Gezonde Organisatie, Gezonde Medewerkers’, vanuit de subsidieregeling ‘ESF DI duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren 2014-2020’.

SIGRA en VBZ hebben gezamenlijk een aanvraag voor deze subsidie gedaan. Voor de regio VBZ zijn er aparte budgetten gereserveerd. Met dit project streven wij naar vitale medewerkers die werken in vitale organisaties. De grote meerwaarde van dit project is de samenwerking tussen alle stakeholders om de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren en hen te behouden voor de regionale zorg- en welzijnssector. 

Zeven koplopers

Zeven zorgorganisaties van SIGRA: Evean, Arkin, Brentano, Zorgcirkel, OLVG, NKI en Omring hebben zich aangemeld voor het project en een beschikking gekregen. Met dit budget kunnen ze tot mei 2021 interventies uitvoeren. Van deze individuele scans wordt na een nulmeting een regio-analyse gemaakt om inzichtelijk te maken wat de invloed is van de interventies. De organisaties maken een eigen, door het bestuur gedragen, integraal vitaliteitsplan op medewerkersniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Learning community

Voorwaarde om mee te doen is de toezegging om bevindingen met elkaar te delen en inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden binnen en buiten de regio zodat gaandeweg een Learning Community voor zorg en welzijn ontstaat in de regio’s SIGRA en VBZ (Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer) waar alle resultaten, activiteiten, leermomenten en evaluaties samen komen.

Het Vitaliteitsplan

Het Vitaliteitsplan moet de kortste weg te zijn naar vitale medewerkers die werken in vitale organisaties in een vitale (arbeidsmarkt)regio. Het uitgangspunt is om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te stimuleren met gebruik van verzameld wetenschappelijk onderzoek en het boek met de handvatten voor toekomstig HRM-beleid 'Fit for the Future' onder redactie van: dr. Sarah Detaille en dr. Annet de Lange. Daarnaast is de insteek van ons ESF project de Positieve Psychologie, een stroming die de nadruk legt op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bovendien wordt vanuit het project ‘Werken is leren, Leren is werken’, waar Menno van Leeuwen van SIGRA projectleider is, een koppeling gemaakt met het lectoraat van Jos Sanders (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Het lectoraat onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend kan worden. Positieve leerervaringen spelen een belangrijke rol. Leren moet ‘leuk’ zijn. En waardevol.

Neem voor meer informatie over het project contact op met Max Holtes, projectleider Duurzame Inzetbaarheid