Gezond Rendement Fonds

SIGRA heeft een mantelovereenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis met betrekking tot het Gezond Rendement Fonds (GRF). Dit fonds kan, in overleg met Zilveren Kruis, worden ingezet voor preventieve en/of arbeidsgerelateerde zorg, die niet in de aanvullende producten wordt vergoed. Onder preventieve zorg verstaan wij ook het thema duurzame inzetbaarheid, met projecten die aansluiten op het beleid van SIGRA.

Budget

De hoogte van het GRF wordt jaarlijks vastgesteld op basis van €15, - per premiebetalende verzekerde werknemer, die uit hoofde van een aanvullende ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis verzekerd is in het lopende kalenderjaar. Er is afgesproken dat toegewezen bedragen aan zorg- en welzijnsinstellingen onder de € 1000,- worden gebundeld. Dit bedrag wordt vervolgens ingezet voor een collectief project of collectieve projecten van SIGRA, in afstemming met Zilveren Kruis.

Het budget kan eventueel nog worden aangevuld met het budget van zorg- en welzijnsinstellingen die meer dan € 1000,- hebben toegewezen, maar die niet in staat zijn om een eigen project te starten. 

Aanspreken van het budget door instellingen

Het interventiebudget heeft een beperkte houdbaarheid en dient besteed te worden voor 1 april van het lopende jaar. Om het budget te kunnen gebruiken, moeten aangesloten zorgorganisaties:
-voor 1 september aangeven dat zij gebruik willen maken van het interventiebudget;
-en voor 1 oktober aangeven op welke wijze zij het budget willen gaan inzetten.

De  beschikbare collectieve GRF-gelden worden ten behoeve van de zorgorganisaties die lid zijn van SIGRA, ingezet voor projecten met een relatie tot vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Voor meer informatie of het aanmelden voor een van de beide projectgroepen, kunt u contact opnemen met projectleider Max Holtes.