Gezond en Zeker

Naast factoren als agressie en werkdruk is fysieke belasting vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg en welzijnssector. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor fysieke belasting op de werkvloer. In de praktijk blijkt echter dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Voor continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Die houdt deze thema's op de agenda.

Doel

Het project Gezond en Zeker, voorheen Project Ergocoaches, ondersteunt ergocoaches en veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en P&O medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. SIGRA helpt om het thema op de agenda te houden bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Amsterdam.

RegioPlus is organisator van Gezond & Zeker, een kennisnetwerk dat zich richt op preventie van fysieke belasting en agressie in zorg en welzijn. Naast preventie, vraagt dit om continue aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt hierbij met een website nieuwsbrief en een helpdesk en door het organiseren van bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Gezond & Zeker Innovatiedag

Ontwikkelingen 

Gezond & Zeker is vernieuwd! Naast een nieuw logo en een nieuwe nieuwsbrief werken de regionale werkgeversorganisaties (ook SIGRA) hard aan de nieuwe website. Daar vind je nog steeds de laatste informatie, tips en adviezen over fysieke belasting en veiligheid, maar je kunt er ook heen voor onderwerpen als werkdruk, vitaliteit en leefstijl.