Fieldlabs

Mensen blijven langer thuis wonen, belanden minder snel en verblijven minder lang in het ziekenhuis. Voor de zorgprofessional vindt het werk dus steeds meer ‘in de wijk’ plaats. Tevens willen mensen meer eigen regie en maken daarbij gebruik van technologie en e-health.  Dit vraagt andere vaardigheden en kwalificaties van de zorgprofessional. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van de cliënt, is in samenwerking met de zorg, onderwijs, overheid en bedrijven het concept Fieldlabs ontwikkeld. Dit is zorg dichtbij huis.

Wat is Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw?

De personeelstekorten in Zorg en Welzijn zijn een feit. Hoe leiden we nu het juiste personeel op, dat de student op het moment dat hij/zij klaar is meteen de praktijk in kan? Onderwijs sluit aan bij de actualiteit en gebeurt daar waar het werk is. Het concept Fieldlabs is een nieuwe leervorm. Het gaat om een innovatieve setting van opleiden in de wijk, altijd ‘bij de tijd’ en ‘bij de cliënt’ en is gericht op ontmoeting. Er zijn drie locaties: Fieldlab Amsterdam –Hof van Sloten, Fieldlab Amsterdam –Vreugdehof en Fieldlab Almere –Logeerhuis Zorgfix.

Doelgroep:
Studenten, docenten, zorgprofessionals, wijkbewoners, cliënten en ICT-partijen zijn betrokken.

Partners:
Aan deze publiek-private samenwerking nemen deel: Ahti, Amstelring, Cinnovate, Cordaan, Esprit Scholen Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gezondheidfabriek, Metropoolregio Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, ROC TOP, Voortgezet Onderwijs van Amsterdam, SIGRA, Windesheim, Zorgfix Thuiszorg en ZorgInc. 

Wil je meer weten over Fieldlabs? Bekijk deze video

Fieldlabs valt onder het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs, Strategisch Arbeidsmarktbeleid, Zorgpact. Lees hier meer