Een samenhangend zorgaanbod

Mensen met een niet-zichtbare beperking hebben mogelijk zorg en ondersteuning nodig. Maar het is moeilijk om een weg te vinden door de vele zorgaanbieders. De zorgaanbieders die onderdeel zijn van een expertisenetwerk, stemmen het zorgaanbod voor deze doelgroep met elkaar af zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen.

De netwerken streven naar samenhang in het zorg- en welzijnsaanbod en voeren daarom overleg over ontbrekende onderdelen in het zorgaanbod. Professionals raadplegen het netwerk om (samen met de cliënt en naasten) vastgelopen casuïstiek op te lossen. Tijdens netwerkbijeenkomsten delen de netwerkpartners kennis met elkaar.

Gratis e-learning op Jeziethetniet.nl

De expertisenetwerken trekken waar mogelijk gezamenlijk op. Zo hebben de vier netwerken de gratis e-learning Niet-zichtbare beperkingen ontwikkeld. Daarmee kan iedereen die dat wil basiskennis opdoen over NAH, autisme en (L)VB. 


Gezamenlijke netwerkbijeenkomsten

De expertisenetwerken houden gezamenlijke bijeenkomsten over een bepaald thema. Benieuwd wat er tijdens zo’n bijeenkomst gebeurt? Bekijk het videoverslag.

Ondersteuning van Sigra

Sigra coördineert de expertisenetwerken. Zo geeft Sigra beleidsmatige ondersteuning, borgt samenwerkingsafspraken en optimaliseert de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken. In onderstaand filmpje leggen we uit hoe we met de expertisenetwerken zorgen dat mensen met een niet-zichtbare beperking passende zorg en ondersteuning krijgen.  

In het najaar van 2022 organiseerde het Expertisenetwerk LVB18+ een reeks webinars over kwetsbaarheid en LVB in de grote stad. De webinars zijn heel goed bezocht! Elk webinar had een andere focus. De reeks is terug te kijken:

  • Introductie – Kwetsbaarheid en LVB in de grote stad

  • Seksuele uitbuiting

  • Social Media

 

Meer informatie over de netwerken

Expertisenetwerk NAH

Het expertisenetwerk NAH is uitvoerder van de landelijke Breinlijn in de regio Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Via telefoon en e-mail kunnen professionals, cliënten en hun naasten het expertisenetwerk raadplegen voor vragen en (verwijs)advies.

Lees meer over het expertisenetwerk NAH of stel een hulpvraag.

Expertisenetwerk Autisme

Het expertisenetwerk Autisme is actief in Amsterdam. Ook dit netwerk geeft ondersteuning en advies aan professionals, cliënten en hun naasten.

Lees meer over het expertisenetwerk Autisme of stel een hulpvraag.

Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en (L)VB18+

Kinderen en jongeren met een (licht-)verstandelijke beperking hebben vaak andere behoeften aan zorg en ondersteuning dan volwassenen met een (l)vb. Daarom zijn er op dit gebied twee verschillende expertisenetwerken actief: het expertisenetwerk Jeugd (L)VB en het expertisenetwerk LVB18+. De twee netwerken werken nauw samen. Beiden zijn actief in Amsterdam. Het netwerk is voor hulpvragen alleen toegankelijk voor professionals. Voor cliënten gelden de reguliere ingangen voor zorg.

Het expertisenetwerk Jeugd (L)VB is bovendien nauw verbonden aan de kernpartners (hoog)specialistische jeugdhulp in Amsterdam.

Lees meer over de expertisenetwerken (L)VB of stel een hulpvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie over expertisenetwerken NAH, neem contact op met Joceline Kranenburg.
Voor meer informatie over expertisenetwerk (L)VB Jeugd, neem contact op met Katja Postma
Voor meer informatie over de expertisenetwerken Autisme en (L)VB18+, neem contact op met Nathan van den Hoogenband