Duurzame Zorg

Groene en duurzame zorg is een belangrijk speerpunt binnen SIGRA. Zorgorganisaties zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Daar is veel winst te behalen. Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekende SIGRA de Green Deal.

Green Deal

Met het ondertekenen van de Green Deal committeren we ons vanuit onze maatschappelijke rol aan het meewerken aan een gezonde, schone, toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Het Milieu Platform Zorgsector is de initiatiefnemer van de Green Deal, waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette. De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. Eind 2018 moet 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.  

Regionaal netwerk Green Deal

SIGRA onderhoudt een netwerk met leden die de Green Deal hebben ondertekend. Dit netwerk is opgericht om onderling kennis en ervaringen te delen met het voeren van een duurzame bedrijfsvoering. Gezamenlijk worden hier ook initiatieven ontplooid die bijdragen aan betere zorg en een verbeterde patiënt ervaring door het gebruik en de inzet van groene concepten.

Pamflet Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!

SIGRA ondertekende samen met 17 andere organisaties het pamflet Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!, dat op 8 maart 2017 aan de staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn werd aangeboden. In het pamflet staan maatregelen om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren en de totale ziektelast met 5 procent te verminderen, door een grotere investering van overheid en zorgverzekeraars in het eten van verse groenten en meer bewegen in de natuur. Bovendien levert dat minimaal 30 procent milieuwinst op!

Groene zorg, gezondheid en natuur

Een groene omgeving leidt tot meer lichamelijke activiteit en een verbeterde lichamelijke en psychische gezondheid. Bewoners van 75 Amsterdamse buurten die ontevreden zijn met het groen in hun buurt voelen zich ongezonder dan bewoners die tevreden zijn met het groen, onafhankelijk van de invloeden van leeftijd, geslacht, sociaal-economische status en etniciteit (Agyemang e.a., 2007).
SIGRA heeft zich daarom voorgenomen haar leden op de hoogte te houden van de kansen en voordelen die er zijn te behalen om groen en zorg te combineren.

Robert Thijssen is namens SIGRA lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) om de verbinding te maken tussen gezondheid, zorg en natuur.