Doorontwikkeling Schuldhulpverlening

Op het gebied van schuldhulp wordt momenteel gewerkt binnen het project Doorontwikkeling SHV aan een vernieuwing van de schuldhulpverlening. De Amsterdamse aanpak staat te boek als Route 020. Deze vernieuwing moet leiden tot een meer uniforme werkwijze waarbij nog meer maatwerk wordt geboden en werkwijzen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van gedragswetenschap. 

Sinds 2014 werken Maatschappelijk Dienstverleners (Madi's) en de gemeente Amsterdam samen in het Programma Schuldhulpverlening om verbeteringen binnen de schuldhulpverlening te realiseren. Het Programma Schuldhulpverlening is een alliantie van de gemeente en de acht Amsterdamse MADI’s. In de afgelopen periode zijn tal van experimenten en projecten ontwikkeld. Werkwijzen die in de afgelopen jaren succesvol bleken, worden via het project geborgd in de standaard werkwijzen van deze MADI’s, die de schuldhulpverlening uitvoeren.