Diversiteit

SIGRA beschouwt het als een belangrijke taak van zorg- en welzijnsinstellingen om op een goede manier zorg en ondersteuning te bieden aan de divers samengestelde en multiculturele bevolking in haar werkgebied. Dit komt in een aantal projecten en activiteiten tot uiting. Een personeelsbestand dat meer dan nu een afspiegeling vormt van deze bevolking is een voorwaarde om in onze regio ook in de toekomst een kwalitatief en kwantitatief voldoende zorg te kunnen blijven bieden. Daarom is dit een belangrijk aspect van het arbeidsmarktbeleid.

Netwerk Diversiteit

SIGRA Netwerk Diversiteit biedt leden  een platform om de samenwerking op het gebied van diversiteit te versterken. Het gaat daarbij om het uitwisselen van kennis en best practices door middel van netwerken waarmee we de krachten kunnen bundelen. Jaarlijks worden daarvoor themabijeenkomsten georganiseerd. Betrokken bij het netwerk zijn: Cordaan, Perspectief, Spirit, Sensazorg en Volksbond/Streetcornerwork. Wil je bij het netwerk aansluiten, neem dan contact op met Waheeda Abdoelrahman!

SIGRA Diversiteitsaward

Een keer in de twee jaar wordt de SIGRA Diversiteitsaward uitgereikt. Deze award gaat naar bijzondere, vernieuwende, cliëntgerichte en toepasbare initiatieven van de Amsterdamse<verwijderen> zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van diversiteit. In 2018 is deze prijs uitgereikt aan Huiskamerpost/TheaterLeBelle van Cordaan

Toelichting criteria Diversiteitsaward

LinkedIn groep SIGRA Netwerk Diversiteit

Via de LinkedIn-groep SIGRA Netwerk Diversiteit kunnen professionals uit zorg en welzijn elkaar ontmoeten, deelnemen aan discussies en kennis, tips en best practices uitwisselen. Dit alles in het kader van de regionale zorgverlening en ondersteuning. U kunt de LinkedIn-groep gemakkelijk vinden door op LinkedIn te zoeken op SIGRA Netwerk Diversiteit.  
Hoe meld ik mij aan bij de LinkedIn groep SIGRA Netwerk Diversiteit?

Diversiteit in de zorgpraktijk van Amsterdam

Ook binnen de Leerstoel Grote Stad en Gezondheidszorg heeft het thema diversiteit de aandacht. Tijdens het 6e College Grote Stad en Gezondheidszorg in 2016 kwamen ruim 140 gasten bijeen om meer te leren over wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezondheidszorg in een grote stad en hoe om te gaan met de diversiteit van de stedelijke bevolking. Voor het college werd een film gemaakt, met vier voorbeelden van zorgarrangementen gericht op diversiteit: de speciale LHBT afdeling van AMSTA, de dagbesteding voor Islamitische ouderen van Cordaan, het Proud People netwerk van HVO-Querido en de plannen voor een intercultureel instituut van Sensa Zorggroep voor.

Bekijk hier de film

Themabijeenkomst Diversiteit: Inclusieve Werkcultuur

Op 10 oktober kwamen ruim 30 mensen bijeen voor de themabijeenkomst Diversiteit: inclusieve werkcultuur. Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en elkaars ervaringen werd ingegaan op de vraag hoe een inclusieve werkcultuur wordt vorm gegeven en welke uitdagingen je daarbij tegen komt. De dag werd voorgezeten door Grethe van Geffen. Zij werkt sinds 1997 als expert in cultuur, diversiteit en inclusie vanuit haar bureau Seba cultuurmanagement. Lees meer>>