Digitale informatieoverdracht

Het bevorderen van veilige en verantwoorde digitale informatieoverdracht in de zorg, is een speerpunt van SIGRA. SIGRA-leden hebben onderschreven dat voor een optimale digitale ondersteuning van transmurale informatieoverdracht het essentieel is dat er een goede afstemming tussen verschillende organisaties op het niveau van professionals, ICT en bestuur bestaat en er standaardisatie en eenheid gecreeërd wordt.

Doelstelling

Het verbeteren van digitale overdracht van transmurale informatie door:

  • Volledige, efficiënte en snelle overdracht in de gehele zorgketen;
  • Minimaliseren van fouten en verlies van informatie bij overdracht;
  • Registratie in het primaire proces zó te organiseren dat deze direct bruikbaar is voor overdracht;
  • De patiënt/cliënt toegang geven tot eigen data.

Dit speerpunt is onderdeel van het programma ICT, Innovatie & eHealth