Digitale informatieoverdracht

Het bevorderen van veilige en verantwoorde digitale informatieoverdracht in de zorg, is een belangrijke activiteit en prioriteit van SIGRA. SIGRA-leden hebben onderschreven dat voor een optimale digitale ondersteuning van transmurale informatieoverdracht het essentieel is dat er een goede afstemming tussen verschillende organisaties op het niveau van professionals, ICT en bestuur bestaat en er standaardisatie en eenheid gecreeërd wordt.

Doelstelling

Het verbeteren van digitale overdracht van transmurale informatie door:

 • Volledige, efficiënte en snelle overdracht in de gehele zorgketen;
 • Minimaliseren van fouten en verlies van informatie bij overdracht;
 • Registratie in het primaire proces zó te organiseren dat deze direct bruikbaar is voor overdracht;
 • De patiënt/cliënt toegang geven tot eigen data.

Knelpunten

Bij de overdracht tussen zorgverleners gaat op dit moment nog teveel informatie verloren en worden (onnodige) fouten gemaakt. Redenen hiervoor zijn:

 • Patiënt-/cliëntgegevens worden niet volledig geregistreerd
 • Patiënt-/cliëntgegevens worden niet digitaal geregistreerd
 • Patiënt-/cliëntgegevens worden niet in de zelfde taal geregistreerd
 • Er zijn geen goede afspraken over welke onderdelen er overgedragen worden
 • Digitale toepassingen sluiten onvoldoende op elkaar aan

Actiepunten

 • Alle zorgaanbieders gaan voor het uitwisselen van vertrouwelijke cliëntgegevens via e-mail gebruik maken van Secure Email van Zorgmail
 • Alle zorgaanbieders gaan voor beeldenoverdracht XDS gebruiken
 • We implementeren de landelijke standaarden voor verpleegkundige overdracht in de regio (lees meer)

Privacy en Informatieveiligheid

Voor het uitwisselen (beschikbaar stellen en raadplegen) van patiëntgegevens is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt/cliënt vereist. Binnen SIGRA adviseert een werkgroep over privacy en informatieveiligheid. Zie: Werkgroep Privacy en Informatieveiligheid

Dit project is onderdeel van het programma ICT, Innovatie & eHealth