Ontvang stuurinformatie op een persoonlijk dashboard

Aan het landelijke Digitaal Doorlopend Uitstroomonderzoek doen meer dan 250 organisaties mee. Deze organisaties ontvangen doorlopend stuurinformatie op hun eigen dashboard. Denk dan aan:

 • Wie de organisatie verlaat.
 • Wat vertrekredenen zijn.
 • Wat manieren zijn om vertrek te voorkomen.
 • Hoeveel mensen overwegen terug te keren naar de organisatie.
 • Wat de nieuwe (werk) bestemming is.
 • Hoe de organisatie scoort ten opzichte van andere organisaties in dezelfde branche of regio.
   
uitstroomonderzoek dashboard

 Een impressie van het dashboard. 
 

 

Wat krijg je als je meedoet met het uitstroomonderzoek?

 • 24/7 toegang tot een eigen dashboard met realtime resultaten.
 • Eenvoudig te genereren managementinformatie.
 • Inzicht in organisatieresultaten (vanaf tien respondenten).
 • Vijf locaties inbegrepen, meerdere tegen meerprijs.
 • Benchmarkmogelijkheden binnen branche (landelijk en regionaal).

Rol van Sigra

Om meer grip te krijgen op de uitstroom van zorg- en welzijnsmedewerkers uit organisaties en uit de sector is Sigra samen met andere regionale werkgeversverbanden (georganiseerd in RegioPlus) in 2019 gestart met een uitstroomonderzoek. De landelijke en regionale informatie gebruikt Sigra voor netwerken en activiteiten gericht op het behouden van professionals voor deze regio.

Daarom zorg je met het deelnemen aan het onderzoek niet alleen voor inzicht voor jouw eigen organisatie, je draagt ook bij aan regionale acties gericht op personeelsbehoud.

Tarieven per 2023

                                                                       Voor leden Sigra

Jaarlijkse licentiekosten                                   € 645,-
Eenmalige implementatiekosten                   € 495,-

Deze basistarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Meld je direct aan

Vul onderstaand formulier in om je organisatie aan te melden voor het doorlopend uitstroomonderzoek. Deze gegevens gaan naar Presearch, de organisatie die het uitstroomonderzoek uitvoert. Dit is tevens de partij die de gegevens van werknemers die uitstromen anoniem verwerkt in het organisatiedashboard. De organisatie stuurt vertrekkende medewerkers een link naar een online survey. Om dit te kunnen doen sluit Presearch met de deelnemende organisatie een opdracht- en verwerkersovereenkomst. Sigra heeft een verwerkersovereenkomst met Presearch met betrekking tot de gegevens die je invult in onderstaand formulier.

Gegevens organisatie

Volgens KvK

Gegevens contactpersoon

Indien facturatie digitaal

Indien facturatie per post

Sigra verklaart deze gegevens alleen te gebruiken voor het uitstroomonderzoek. De gegevens zullen bewaard worden voor de duur van het onderzoek.

Hierbij geef ik Sigra toestemming om de gevraagde gegevens te verwerken ten behoeve van het uitstroomonderzoek.

Sigra verklaart deze gegevens alleen te gebruiken voor het uitstroomonderzoek. De gegevens zullen bewaard worden voor de duur van het onderzoek.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, dit vind je terug in onze privacyverklaring

Ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens. 

Lees meer over het uitstroomonderzoek

hand-tablet-styluspen

Meer informatie