Gratis materiaal digitale scholing in tijden van corona

Vanwege de corona-crisis ontwikkelden diverse partijen hulpmiddelen voor uitleg en crisisscholing aan extra inzet van zorgpersoneel. Zo kunnen de kwaliteitsstandaarden zo veel mogelijk gewaarborgd worden. Sommigen zijn rechtstreeks beschikbaar, anderen zijn beschikbaar via een gratis inlog of via de mail (Bron: Actiz).

Heeft uw organisatie een vraag of verzoek rond het inwerken of opfrissen van vaardigheden van ingezette (oud-)professionals? Of wilt u informatie en advies over al bestaande vormen van ‘crisisopleiden’? Mail dan naar Helma Marlet via hmarlet@sigra.nl

Een overzicht van het materiaal voor:

 • Algemeen
 • Verpleging Verzorging
 • Thuiszorg/wijkverpleging
 • Huisartsen
 • Ziekenhuizen
 • Mentale gezondheid
 • Gehandicaptenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Digitale ondersteuning

ALGEMEEN

 • KICK-portaal: Landelijke kennisorganisatie Vilans heeft 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen toegankelijk gemaakt. 
 • Allyoucanlearn: 134 gratis modules, waaronder een module 'Corona en de zorgprofessional': hoe ga je als zorgprofessional om met het coronavirus? Hoe voorzie je mensen die vragen hebben van informatie?
 • Bohn Stafleu van Loghum: Micro e-learning module over handhygiëne: opfrissen van kennis over handen wassen, het gebruik van handalcohol en de 5 momenten van handhygiëne.
 • Noordhoff: Profportaal Zorg: 55 essentiële e-learning modules en ondersteunende informatie over de meest voorkomende vragen en issues rondom COVID-19.
 • Maatschap Goed Zorgen Tiel: Geven maatwerkspoedscholingen en zijn bekend met alle gangbare voorbehouden en risicovolle handelingen.
 • Nursing: Live-blog en diverse artikelen gerelateerd aan het coronavirus. 
 • Publiek ZIPnet: Een protocol Isolatie bij COVID-19 in de VVT sector.
 • Zorgleren: Een module ‘COVID-19 coronavirus’ voor professionals in verpleging, verzorging, thuiszorg en huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn er 27 compacte opfriscursussen beschikbaar gesteld.
 • Zorgvoorbeter: Informatie over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies), coronavirus in de thuiszorg en informatie over dementie en isolatie.
 • Straighttraining: E-learning op het gebied van medicatieveiligheid en verpleegtechnische handelingen.


VERPLEGING VERZORGING

 
THUISZORG/WIJKVERPLEGING

 • Deel 1: draaiboek wijkverpleging Covid-19 waarmee (oud)zorgprofessionals bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten (verdacht van) besmetting met het cornavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’
 • Deel 2: procedure en noodscholingspakket COVID-19 waarmee (oud)zorgprofessionals bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten (verdacht van) besmetting met het coronavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’
 • www.free-learning.nl/modules/brmo-in-de-thuiszorg/start.html
 • BRMO in de thuiszorg; deze module gaat over het beschermen tegen Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).
 • Informatie van Zorgvoorbeter over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies), coronavirus in de thuiszorg en informatie over dementie en isolatie.
 • InThere en de Reinier de Graafgroep hebben besloten om de serious game ‘REINier de Game’ gratis ter beschikking te stellen voor trainingsdoeleinden aan alle zorginstellingen in Nederland.  Daarnaast kan iedereen nu de game downloaden uit de App store of Google Play store om zichzelf te trainen in het toepassen van de juiste voorgeschreven (hand)hygiëne.


HUISARTSEN:

 
ZIEKENHUIZEN

 • Voorbeeld-instructies voor crisisscholing om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken binnen ziekenhuizen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’ , met grote dank aan JWZ en CWZ
 • Een voorbeeld Pandemieplan Covid-19. Bron: CWZ.
 • Het Erasmus MC Rotterdam heeft een VR-app met instructiefilms ontwikkeld voor verpleegkundigen die vanuit een andere discipline aan de slag gaan op een COVID-unit.
 • Het Erasmus MC Rotterdam heeft in verband met de uitbraak van het coronavirus de werkplekleeroplossing Ask Erasmus MC gelanceerd. Deze werkplek-leeroplossing is bedoeld voor alle zorgprofessionals in Nederland die bij willen of moeten springen in ziekenhuizen om de groeiende zorgvraag aan te kunnen.

Richtlijnen voor zorgmedewerkers binnen ziekenhuis
Advies over de wijze waarop het ziekenhuis het beste kan omgaan met de inzet van zorgprofessionals die:

 • recent in één van de risicogebieden met circulatie van het nieuwe coronavirus zijn geweest;
 • in het ziekenhuis mogelijk in (onbeschermd) contact zijn geweest met een patiënt die besmet bleek met het nieuwe coronavirus. Bron: NVZ en RIVM

Richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

 • Advies om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet dit de continuïteit van zorg voor oudere en kwetsbare personen waarborgen. Bron: RIVM

 
MENTALE GEZONDHEID

GEHANDICAPTENZORG


PALLIATIEVE ZORG:

 
DIGITALE ONDERSTEUNING

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. 

 • Digivaardig in de zorg: Digitale vaardigheden voor medewerkers en cliënten.
 • Ministerie van VWS: Een overzicht van digitale hulpmiddelen voor zorg en ondersteuning op afstand, informatie over extra financiële mogelijkheden, landelijke hulplijnen, enz.