Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam en Amstelveen

Zorgmedewerkers die in Amsterdam of Amstelveen wonen en werken kunnen gratis parkeren met een speciaal noodparkeervergunning. De noodparkeervergunning is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zo kunnen zij flexibeler reizen en voorkomen we dat zorgpersoneel moet reizen met het openbaar vervoer. 

Gratis parkeren in Amsterdam

De noodparkeervergunning zorg in Amsterdam geldt ten minste tot 1 mei 2021 en is bedoeld voor zorgmedewerkers van deze zorginstellingen:

 • Huisartspraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en/of verzorgingshuizen
 • GGD
 • Thuiszorg- en wijkverpleging organisaties


Meer informatie op www.amsterdam.nl/noodparkeervergunning

Gratis parkeren in Amstelveen

De parkeerregeling voor zorgpersoneel in Amstelveen geldt in ieder geval zo lang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn. De regeling geldt voor medewerkers van de volgende organisaties als de werkzaamheden vallen in een betaald parkeergebied in Amstelveen:

 • Apotheek
 • Huisartspraktijk
 • Ziekenhuis
 • Verpleeg- of verzorgingstehuis
 • Thuiszorg/-wijkverplegingsorganisaties
 • Fysiotherapie
 • Instelling voor hulp-bij-huishouden en begeleiding in kader van WMO
 • Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten, somatiek, NAH, GGZ
 • Welzijnsorganisaties
 • Scholen, kinderopvang en noodopvang 0 tot 14
 • GGD
 • Jeugdhulpinstellingen incl. Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen


Het betreft hier niet alleen het directe personeel in vitale beroepen, maar tevens personeelsleden die nodig zijn om het werk in de vitale sectoren mogelijk te maken en die hinder ondervinden van de aangepaste OV-dienstregeling. Te denken valt aan ondersteunende diensten als schoonmaak en beveiliging. De werkgever kan ook voor deze personeelsleden een aanvraag doen.

 

Aanvragen noodvergunning zorgpersoneel Amstelveen
 

 • De werkgever kan de kentekens mailen naar parkeren@amstelveen.nl. Binnen een werkdag krijgt de aanvrager de bevestiging dat de parkeervergunning verstrekt is.
 • Voor vragen kunnen werkgevers direct contact opnemen met het team parkeren van de gemeente, bij voorkeur per email: parkeren@amstelveen.nl of bellen met 020-540 4885.

Aanvullend openbaar vervoer voor zorgverleners

Zorgverleners die in de corona crisisbestrijding werken en in Amsterdam of directe omgeving wonen, kunnen gebruikmaken van het aanvullend openbaar vervoer (AOV) om van en naar hun werk te reizen.

Normaal gesproken is het AOV bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking die vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld bezoekjes af te leggen aan familie en vrienden. De chauffeurs van AOV halen de zorgverleners op en brengen ze naar hun bestemming zonder dat ze hiervoor kosten in rekening brengen.

Volgens RIVM-richtlijnen

Voor het vervoer gelden uiteraard strenge eisen qua hygiëne en de geldende RIVM-richtlijnen. Zo zijn gecombineerde ritten met meerdere personen tegelijk in principe niet mogelijk. Ook zijn de taxi’s en busjes voorzien van een glazen wand. De passagiers zitten op de voorgeschreven anderhalve meter afstand van de chauffeur.

Aanvragen AOV voor zorgpersoneel

Zorgorganisaties kunnen dit vervoer via Sigra voor hun zorgpersoneel aanvragen. Neem contact op met Nicole Ranzijn: nranzijn@sigra.nl.

Vervoer voor cliënten door het Rode Kruis

Cliënten die vanuit een zorgorganisatie voor controle in het ziekenhuis moeten zijn of een andere (medische) afspraak hebben buiten de locatie, kunnen gebruikmaken van vervoersmogelijkheden van het Rode Kruis. 

Inplannen van de rit door zorgorganisaties

Zorgorganisaties doen de aanvraag voor het inplannen van een rit bij de meldkamer van het Rode Kruis. De inzet is een bus met chauffeur en een begeleider met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De begeleider ondersteunt de cliënt bij het vervoer en op de locatie (ziekenhuis of andere bestemming).

De zorginstelling geeft aan om welke categorie cliënt het gaat voor het vervoer alsmede of er hulpmiddelen mee gaan op vervoer. Er zijn drie 'categorieën' cliënten:

 1. COVID-19 vrij (geen klachten)
 2. COVID-19 verdacht (met klachten, in afwachting van test)
 3. COVID-19 positief (met klachten)

Het Rode Kruis hanteert bij categorie 1 minimale PBM inzetten; handschoenen en mondmasker. Bij categorie 2 en 3 zetten ze volledige PBM in.

Meer informatie

Wil je meer informatie of gebruikmaken van deze dienst, neem contact op met Dennis Leijssen-Steinfort: dleijssensteinfort@redcross.nl.