Aanvullend openbaar vervoer voor zorgverleners

Zorgverleners die in de corona crisisbestrijding werken en in Amsterdam of directe omgeving wonen, kunnen gebruikmaken van het aanvullend openbaar vervoer (AOV) om van en naar hun werk te reizen.

Normaal gesproken is het AOV bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking die vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld bezoekjes af te leggen aan familie en vrienden. De chauffeurs van AOV halen de zorgverleners op en brengen ze naar hun bestemming zonder dat ze hiervoor kosten in rekening brengen.

Volgens RIVM-richtlijnen
Voor het vervoer gelden uiteraard strenge eisen qua hygiëne en de geldende RIVM-richtlijnen. Zo zijn gecombineerde ritten met meerdere personen tegelijk in principe niet mogelijk. Ook zijn de taxi’s en busjes voorzien van een glazen wand. De passagiers zitten op de voorgeschreven anderhalve meter afstand van de chauffeur.

Aanvragen AOV voor zorgpersoneel
Zorgorganisaties kunnen dit vervoer via Sigra voor hun zorgpersoneel aanvragen. Neem contact op met Nicole Ranzijn: nranzijn@sigra.nl.
 

Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam

Nu de vierde coronagolf in volle hevigheid over ons heen komt, staan zorgmedewerkers opnieuw in de frontlinie. Om ervoor te zorgen dat zorgpersoneel in deze uitdagende tijd zonder problemen van en naar het werk kunnen reizen, is de noodparkeervergunning zorg weer van kracht. Omdat de parkeerplekken in Amsterdam schaars zijn en het verkeer op het niveau is van voor coronacrisis, is de parkeervergunning voor een beperkte groep beschikbaar. 

Wie komen in aanmerking?

De volgende domeinen en personen kunnen vanaf  6 december 2021 tot 1 mei 2022 een noodparkeervergunning aanvragen. Deze parkeervergunning is geldig in de hele stad en gemeentelijke parkeergarages:

  • GGD; verpleegkundigen en doktersassistenten
  • Huisartspraktijken; verpleegkundigen en doktersassistenten
  • Verpleeg- en/of verzorgingshuizen; verpleegkundigen en verzorgenden
  • Ziekenhuizen; verpleegkundigen en verzorgenden 
  • Thuiszorg- en wijkverpleging organisaties; verpleegkundigen en verzorgenden
  • Ambulance; verpleegkundigen en chauffeurs


De noodparkeervergunning is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zo kunnen zij flexibeler reizen en voorkomen we dat zorgpersoneel moet reizen met het openbaar vervoer.

Aanvragen noodparkeervergunning zorg
Parkeervergunningen kunnen door de leidinggevende worden aangevraagd via www.amsterdam.nl/noodparkeervergunning

Vervoer voor cliënten door het Rode Kruis

Cliënten die vanuit een zorgorganisatie voor controle in het ziekenhuis moeten zijn of een andere (medische) afspraak hebben buiten de locatie, kunnen gebruikmaken van vervoersmogelijkheden van het Rode Kruis. 

Inplannen van de rit door zorgorganisaties

Zorgorganisaties doen de aanvraag voor het inplannen van een rit bij de meldkamer van het Rode Kruis. De inzet is een bus met chauffeur en een begeleider met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De begeleider ondersteunt de cliënt bij het vervoer en op de locatie (ziekenhuis of andere bestemming).

De zorginstelling geeft aan om welke categorie cliënt het gaat voor het vervoer alsmede of er hulpmiddelen mee gaan op vervoer. Er zijn drie 'categorieën' cliënten:

  1. COVID-19 vrij (geen klachten)
  2. COVID-19 verdacht (met klachten, in afwachting van test)
  3. COVID-19 positief (met klachten)

Het Rode Kruis hanteert bij categorie 1 minimale PBM inzetten; handschoenen en mondmasker. Bij categorie 2 en 3 zetten ze volledige PBM in.

Meer informatie

Wil je meer informatie of gebruikmaken van deze dienst, neem contact op met Dennis Leijssen-Steinfort: dleijssensteinfort@redcross.nl.