Aanmelden en matching

Heeft jouw organisatie extra personele inzet nodig in het kader van de coronacrisis en is dit verzoek nog niet doorgegeven? Meld je aan bij het landelijke platform van Extrahandenvoorzorg.nl. Het Regionaal Contactpunt van Sigra neemt vervolgens contact op om de aanvraag te bespreken. 

Aanmeldingen van zorgprofessionals die in het werkgebied van Sigra wonen, komen ook via het landelijk platform binnen bij ons contactpunt. Wij maken de match tussen de ingestuurde vraag van onze leden en het aanbod van beschikbare zorgverleners. Wij doen daarbij een eerste check op geschiktheid. We geven de contactgegevens van de kandidaten aan de werkgever, zodat hij zelf aan de slag kan met de kandidaten. 

Aanbod Extrahandenvoorde zorg

In deze onwerkelijke tijd neemt de druk op de zorg enorm toe. De vraag vanuit de organisaties is erg divers. We hopen zoveel mogelijk organisaties te kunnen helpen bij het matchen van deze vragen met de aanmeldingen via Extrahanden. Het kan voorkomen dat een bepaald profiel er toch niet bij zit.

De volgende profielen zijn voor het overgrote deel beschikbaar in de kandidatenpool:

  • (Buitenlandse) artsen, basisartsen
  • Huisartsen en waarnemend huisartsen
  • Oud-verpleegkundigen (4-6) waarvan een BIG-registratie is verlopen
  • Zorgmedewerkers (voornamelijk VPK) die enkele dagen beschikbaar zijn om extra bij te springen, vaak naast eigen werkzaamheden
  • Helpende Niveau 2, of geen opleiding maar wel praktijkervaring op Helpende Niveau 2 niveau
  • Geneeskundestudenten ter ondersteuning voor het verplegend personeel om te helpen ‘om de patiënt heen’. We werken hierin samen met UMC Amsterdam.
  • Transavia en KLM medewerkers die vrijwillig kunnen worden ingezet (voor facilitaire/catering diensten of andere ondersteuning)


Vraag naar bovenstaande profielen geeft meer kans op matching. Dat neemt niet weg dat ook andere verzoeken van profielen nog steeds doorgegeven kunnen worden. De zoektocht naar personeel doen wij binnen en buiten de pool. 

Melden belangstellenden zich bij jouw organisatie?

Mensen die geïnteresseerd zijn om te gaan werken in de zorg tijdens de coronacrisis, kun je doorverwijzen naar Extrahandenvoordezorg.nl
Belangstellenden en vrijwilligers zonder zorgachtergrond verwijzen we door naar de website van het Rode Kruis.

Heb je een vraag of wil je direct schakelen?

Je kunt ons bereiken via het algemene nummer +31 (0)20 512 8888. Je wordt dan direct doorgeschakeld met het Sigra Regionaal Contactpunt. Of stuur een e-mail naar contactpunt@sigra.nl.

Zorgen voor een goede start

Hoe zorg je voor een goede start voor tijdelijke nieuwe medewerkers? Om je op weg te helpen, hebben we een aantal praktische tips en een checklist.

Logo Extra handen voor de zorg

Meer informatie