Digitale scholing voor verpleeghuizen en thuiszorg

  • Free Learning module ‘BRMO en persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg’. Aan de hand van twintig vragen leer je wat bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) zijn en hoe je verspreiding ervan kan voorkomen. Ook leer je wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een schort, mond-neusmasker en handschoenen moet gebruiken.
  • Zorg voor beter heeft een dossier gewijd aan corona met informatie over beschermingsmiddelen, e-learnings en praktische informatie voor zorgverleners in verpleeghuizen en thuiszorg.
  • REINier is een app voor de mobiele telefoon over het toepassen van de juiste voorgeschreven (hand)hygiëne. Het is een 'serious game' ontwikkeld door InThere en Reinier de Graafgroep. De app is gratis te downloaden uit de App store of Google Play store.
  • RIVM: Richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, ambulancezorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg).


Huisartsen

  • Ook de website van de Nederlands Huisartsen genootschap heeft een dossier Coronavirus met informatie en een serie webinars. 

 
Ziekenhuizen

  • Om verpleegkundigen in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-19 patiënt, heeft het Erasmus MC virtual reality instructiefilms ontwikkeld. Deze instructiefilms worden via een app gratis beschikbaar gesteld aan alle verpleegkundigen in heel Nederland.

 

Gehandicaptenzorg


Palliatieve zorg

Op Palliaweb is er een dossier Verpleeghuiszorg bij corona. ActiZ, Verenso en de website Waardigheid en Trots bieden hier gezamenlijk handvatten voor de specifieke palliatieve zorg rondom corona gerelateerde symptomen, klachten en het stervensproces. 

Digitale ondersteuning

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. 

Meer informatie