Contributie

De leden van de vereniging SIGRA dragen door middel van contributie bij aan de activiteiten die plaatsvinden onder de vlag van SIGRA.

Een bijdrage voor de basis en een bijdrage voor de programma's

Alle leden betalen contributie voor het basislidmaatschap en het programma 'Integrale Zorg en Welzijn'. Daarnaast betalen leden additionele contributie voor de programma's 'Arbeidsmarkt & Onderwijs' en 'ICT, innovatie & eHealth' als zij hieraan deelnemen.

Op basis van omzet

De basis voor de hoogte van de contributie is de omzet van een lidinstelling. Hoe hoger de omzet, hoe hoger de contributie. 

Kalenderjaar

De contributie wordt geheven over een heel kalenderjaar en is gebaseerd op de omzet van het voorgaande kalenderjaar. Voor nieuwe leden die niet het gehele kalenderjaar lid zijn, wordt de contributie naar rato verminderd.

Introductiefee

Nieuwe leden betalen een éénmalige introductiefee van € 500,- (t.b.v. administratie- en entreekosten).

Aparte bijdrage

Afhankelijk van het netwerk kan nog een aparte bijdrage gevraagd worden voor deelname aan één van de netwerken die onder de vlag van SIGRA worden uitgevoerd. Deze bijdrage wordt bepaald door de deelnemende organisaties van het netwerk.