Buurtteams Amsterdam- informatie voor zorg- en welzijnsaanbieders

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Amsterdammers met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning terecht bij een herkenbaar team in de buurt. Alle zorg- en welzijnsaanbieders (SIGRA-leden en niet-leden) worden geinformeerd over de voortgang. De overgang van professionals naar de buurtteams wordt zorgvuldig voorbereid. Meer informatie voor professionals vind je hier.    

Tijdlijn

Nieuws

  • Nieuwsbericht (21 oktober 2020) met een overzicht van de zeven buurtteamorganisaties waarvoor de gemeente Amsterdam de subsidieregeling verleent.  Deze zeven buurtteamorganisaties- elk bestaande uit een coalitie van een maatschappelijke dienstverlener en een of meerdere organisatie(s) ambulante ondersteuning- gaan voor een periode van zes jaar de buurtteams in de stad uitvoeren. 
  • Bericht aan aanbieders Ambulante Ondersteuning of Maatschappelijke Dienstverlening dd 15 juli 2020 over de Stuurgroep Transitie Professionals buurtteams. 
  • Op 1 juli 2020 is de inschrijving voor de subsidie Buurtteams Amsterdam gestart. Partijen kunnen tot 26 augustus 2020 een aanvraag indienen.
  • Nieuwsbericht (25 juni 2020) met een beknopt overzicht van de stand van zaken en een tijdpad tot aan de start van de Buurtteams in 2021. 
Voorbereiding Buurtteams

Sinds het najaar van 2019 adviseert SIGRA, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in de regio Amsterdam, de gemeente over de voorbereiding van de Buurtteams. Dit advies kwam vanuit twee groepen: het co-creatieteam en de klankbordgroep

De afgelopen maanden is er met name aandacht besteed aan: 
Impact coronavirus op de ontwikkeling van de Buurtteams
- Transitieplan incl. mijlpalenplanning
Overgang van cliënten en professionals
Werkkader
IV-ondersteuning

 

Nieuwsbrieven
Door de gemeente Amsterdam brengt nieuwsbrieven rondom de WMO uit:

 Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn