Breinlijn

logo breinlijnWie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan tot nu toe terecht bij een van de 17 hersenletselteams. Met de lancering van Breinlijn op 12 mei, de Dag van de Beroerte, is er straks één landelijke toegangspoort. Mensen met hersenletsel (cliënten), hun naasten en zorgprofessionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over (niet aangeboren) hersenletsel. De Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat cliënten beter worden doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning. Voor de hersenletselteams moet het slimme digitale systeem achter deze toegangspoort zorgen voor professionalisering en efficiëntie.    

Een landelijk initiatief
De opdracht voor Breinlijn komt van het Landelijk Overleg Hersenletsel (LOHL). Het doel is om één landelijke website op te leveren met één landelijk telefoonnummer en één contactformulier die o.b.v. postcode automatisch wordt doorgeleidt naar de betreffende regio. Het hiervoor ontwikkelde communicatiesysteem zorgt voor efficiëntie door snellere toegang tot kennis vanuit ander regio’s via een veilige omgeving en meer geautomatiseerde processen, bijvoorbeeld bij het onderhouden van een sociale kaart. Bovendien ontstaat er met het opzetten van Breinlijn een landelijk beeldmerk, waarmee een grotere groep mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals wordt bereikt, die een latente of onbeantwoorde hulpvraag hebben. Met de landelijke toegangspoort blijft regionale diversiteit mogelijk én nodig om maatwerk te bieden aan vraagstellers. VWS financiert het initiatief.

Het projectteam, koploopregio’s en samenwerkingspartners
Breinlijn is al succesvol in de regio West-Brabant. De regionale ziekenhuizen, het revalidatiecentrum, een organisatie voor gehandicaptenzorg en thuis -en verpleegzorgorganisaties, eerstelijns praktijken, allen werken zonder concurrentiebeding samen in het belang van mensen met hersenletsel. In het project wordt deze good-practice dan ook als uitgangspunt genomen. Voordat het project landelijk wordt uitgerold, nemen vier koploopregio’s Breinlijn eerder in gebruik. Zij spelen een belangrijke rol in het evaluatieteam van het project. De diversiteit van deze koploopregio’s is een kritische succesfactor voor een adequate implementatie van Breinlijn in heel Nederland. De koplopers zijn de hersenletselteams in regio’s:

  • Utrecht, Gooi- & Vechtstreek
  • Limburg
  • Zeeland
  • Amsterdam & Zaan.

Aan het projectteam zijn Peter Brouwers, Mark van Duin en Waldemar Hogerwaard verbonden. Peter Brouwers neemt als bestuurder plaats namens het LOHL en Mark van Duin namens zijn beleidsmatige rol voor het LOHL. Waldemar Hogerwaard van de Zorginnovatiewinkel neemt vanwege zijn expertise op het gebied van innovatie, communicatie en techniek plaats in het projectteam. Bovendien was hij betrokken bij de ontwikkeling van Breinlijn in West-Brabant.

Het projectteam werkt samen met twee leveranciers: ROGG en Freshdesk. ROGG is verantwoordelijk voor de oplevering van de website en de marketing toolkit. Freshdesk is verantwoordelijk voor het inrichten van het landelijke communicatiesysteem achter Breinlijn.

Contact met Breinlijn
Bel 085-225 02 44 of bezoek de website via www.breinlijn.nl 

Belangrijke data

10 & 21 april

Online scholingsdagen Hersenletsel Deskundigen
Elke koploopregio heeft hersenletsel deskundigen aangesteld. Dit zijn de medewerkers achter Breinlijn. Ze krijgen o.a. instructies over het gebruik van het communicatiesysteem en landelijke werkafspraken rondom het landelijke servicemanagement voor dit systeem.

12 mei

Live gang Breinlijn
Op de dag van de beroerte gaat Breinlijn live in de koploopregio’s en West-Brabant

12 mei t/m okt

Pilotperiode
De koploopregio’s en West-Brabant evalueren voortdurend het gebruik en de effectiviteit.

4 juni

Werksessie niet-koploopregio’s
Niet-koploopregio’s wordt een richting gegeven voor een succesvolle implementatie van Breinlijn later dit jaar (vanaf november). De ervaringen (tot nu toe) vanuit de koploopregio’s worden gedeeld. Praktische handvatten worden gegeven over bijvoorbeeld het creëren van bestuurlijk draagvlak en oefeningen zoals een netwerkinventarisatie worden uitgevoerd.

9 dec

Landelijke kick off Breinlijn
Meer hersenletselteams zullen zijn aangesloten bij Breinlijn. Een officieel moment wordt georganiseerd.