Brandveiligheid in de zorg

Het verbeteren van de brandveiligheid in zorgorganisaties (Cure en Care) in de regio, met als resultaat een blijvend maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid. Dat is het doel van het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg. Dit is een samenwerking tussen SIGRA, Brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR en de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdelen en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De brancheorganisaties Zorg (BoZ), Brandweer Nederland verenigd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het programma Naar Betere Brandveiligheid in de Zorg (NBBZ) zijn de laatste partners in deze brede en unieke samenwerking.

Lees meer over het Regionaal Preventienetwerk brandveiligheid in de zorg