Brandveiligheid in de zorg

Ziekenhuizen en zorgorganisaties in de regio verhogen de brandveiligheid met een gezamenlijke aanpak die stuurt op alle mogelijke risico’s en die verder gaat dan voldoen aan wet- en regelgeving.

Een brandveilige omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het programma Brandveiligheid in de zorg is dan ook een samenwerking tussen de Brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR, SIGRA en de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdelen en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Resultaat

Met het ondertekenen van het Convenant brandveiligheid in de zorg (september 2016) gaven de bestuurders van zorgorganisaties en het bevoegd gezag aan dat zij de brandveiligheid van zorglocaties zeer belangrijk vinden. Gezamenlijk stelden zij zich ten doel om de brandveiligheid in de zorg regionaal te verbeteren.

De verbeteringen waartoe het convenant tot dusver heeft geleid, en de ervaring die dit opleverde, worden verwerkt in een vernieuwd convenant.

Expertgroepen Cure en Care Brandveiligheid in de zorg

Er werden twee Expertgroepen Brandveiligheid in de zorg ingericht waarin men kennis deelde om samen sneller vooruit te komen: één voor de ziekenhuizen (cure) en één voor de zorgorganisaties (care). De inrichting van brandveiligheid van cure en care kan verschillen. Bouwkundige, installatietechnische, organisatorische aspecten en type zorg kunnen hierbij een rol spelen. Deelnemers van de expertgroepen zijn convenantpartners, zoals zorgorganisaties en vertegenwoordiging van de Brandweer, Gemeente, Omgevingsdienst, GHOR en SIGRA.

Vragen? 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Janine van Rooden