Best Practices

Op deze pagina vindt u mooie voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten/projecten van leden van SIGRA en andere betrokkenen. Initiatieven die zijn geïnitieerd, ondersteund of een impuls hebben gekregen vanuit SIGRA.