Beeldbellen- wanneer gebruik je welke tool?

Tijdens de coronacrisis kan je als zorgprofessional je cliënten of patiënten niet meer ontvangen of bezoeken, en zijn ‘live’ multidisciplinaire overleggen niet meer mogelijk. Beeldbellen biedt een goede uitkomst. Hou echter in gedachten dat jij als zorgprofessional verantwoordelijk bent voor de privacy van je client of patiënt. De keuze voor de tool waarmee je gaat beeldbellen speelt daarin een cruciale rol. Alle tools die niet voldoen aan de AVG en NEN 7510 en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg worden door SIGRA afgeraden. Welke tool je wel kan gebruiken? Wij helpen je graag op weg!

 Er zijn verschillende tools voor verschillende gebruikersdoelen ontwikkeld. Het verschil zit hem vooral in de mate van veiligheid voor het delen van gevoelige informatie. Als geheugensteuntje kan je aanhouden: onveilige tools zijn vaak gratis. Helaas zijn juist dit de tools die het gemakkelijkste te gebruiken zijn (vergen de minste installatie) voor een ontvanger en om die reden ook veel worden gebruikt. Laat je daartoe niet verleiden, en kies voor een veiligere tool. Hoe veilig het beeldbellen moet zijn, hangt samen met het gebruikersdoel. We kunnen drie doelen onderscheiden:

- zorg specifiek gebruik
- zakelijk gebruik
- privé gebruik 

In jouw organisatie worden wellicht al tools voor beeldbellen gebruikt/geadviseerd. Ons advies is om in dat geval alleen die tools te gebruiken, mits deze aan de privacy- en veiligheidseisen voldoen. Het onderstaande overzicht vertelt je aan de hand van het gebruikersdoel de soorten tools, welke informatie je erin kan delen en geven we een suggestie voor het gebruik ervan. Dit is gebaseerd op de veelheid van informatiebronnen van afgelopen weken.  

Overzicht tools voor beeldbellen

Wil je meer informatie over de keuzes rondom beeldbellen? Verschillende websites bieden overzichten en factsheets aan om een keuze te maken tussen de verschillende tools. Hieronder een aantal links: 

 • Met wie ga je beeldbellen, en welke tool past daarbij. Een stappenplan beeldbellen in de zorg en overzicht met specificaties van de betreffende tools.  
  Bron: M&I 
 • Een overzicht waarin verschillende aanbieders met elkaar vergeleken worden, onder andere op het voldoen aan veiligheidsnormen zoals de Nen7510 en ISOcertificering.  
  Bron: Smart health  
 • Een overzicht van hulpmiddelen om met beeldbellen aan de slag te gaan, inclusief handleidingen hoe de tools te gebruiken.  
  Bron: Actiz 
 • De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft voor haar leden op 18 maart een advies uitgebracht over beeldbelapplicaties: 
  Bron: LHV 
 • Beeldbellen tijdens Corona, waar moet je aan denken.
  Bron: KNMG
 • Een overzichtssite voor digitale health toepassingen, breder dan alleen beeldbellen/chatten.
  Bron: Ministerie van VWS