Basislidmaatschap

Zorg- en welzijnsaanbieders kunnen het basislidmaatschap afnemen. Hiermee krijgen zij toegang tot het samenwerkingsverband bestaande uit ruim 120 organisaties die met elkaar samenwerken op organisatie overstijgende thema’s. Onderdeel van het basis lidmaatschap is het programma Integrale Zorg en Welzijn.

Met deelname aan SIGRA, voor regio Amsterdam en omstreken, nemen de leden gezamenlijke verantwoordelijkheid om over alle organisaties heen de kwetsbare burger in deze regio optimaal te ondersteunen bij het voeren van regie op zijn/haar kwaliteit van leven in relatie tot zijn/haar gezondheid en welzijn. Een deelnemer kan:

  • Deelnemen aan diverse netwerken, coalities en projecten rond doelgroepen: jeugd & gezin, volwassenen met psychische of psychiatrische problemen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen.
  • Inhoudelijk bijdragen aan de agendering van knelpunten en kansen bij stakeholders;
  • Veelal kosteloos deelnemen aan de organisatie overstijgende themabijeenkomsten en gebruik maken van de expert-, vraagbaak- en adviesfunctie van SIGRA.

Deelnemers richten zich op het verbeteren van ketenlogistiek en vernieuwing van zorg- en welzijnsarrangementen, met het doel deze vanuit de zorgvraag in te richten. Voorbeelden van projecten zijn: 
Buurtteams Amsterdam
Doorstroming patiënten
Medicatieoverdracht
Verbinding formele zorg/welzijn en informele zorg
Integrale eerstelijns-ouderenzorg