Autisme

In september 2019 tekenden dertig organisaties opnieuw het Convenant Autisme Amsterdam. Met dit convenant willen de organisaties de zorg voor mensen met autisme – op alle levensgebieden en voor alle leeftijden – beter op elkaar afstemmen. De ondertekening was tevens de start van het nieuwe Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, in SIGRA-verband.

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam