ASKA

De Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) is door een lokale multidisciplinaire werkgroep vertaald van de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling naar de Amsterdamse situatie. De ASKA is bedoeld als een handreiking en biedt handvaten voor een goede overdracht tussen betrokken disciplines in deze keten.

De ASKA is een levend document, dat door de regiotafel voortdurend aangepast wordt aan zowel de landelijke ontwikkelingen op het gebied van antistolling als aan wensen van de werkvloer. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele versie.