Antistolling

Bij de behandeling van patiënten met anti-stollingsmedicatie zijn veel diciplines betrokken; de huisarts, één of meerdere specialisten, de apotheker, tandarts en soms de trombosedienst of verpleeghuisarts. Om de overdracht tussen deze diciplines snel en volledig te laten verlopen ten behoeve van de patiënt is de Regiotafel Antistolling Amsterdam geformeerd. 

Regiotafel Antistolling