AmZX

De AmZX staat voor Amsterdam Zorg Exchange. Het is een netwerkvoorziening die netwerken van zorgpartijen, dienstenleveranciers en andere regionale zorgnetwerken, onderling veilig koppelt.

Het glasvezelnetwerk van de Amsterdamse ziekenhuizen MANza is erop aangesloten. Tevens zijn er koppelingen met zorgnetwerken buiten Amsterdam. De AmZX is ook verbonden met de landelijke infrastructuur LSP. Dat is een ICT-voorziening die de inzage regelt voor medicatie- en huisartswaarneemgegevens in patiëntinformatiesystemen van/door zorgaanbieders, bijvoorbeeld collega-ziekenhuizen, -apotheken en -huisartsen. Ook worden op de AmZX diensten zoals POINT, ZorgMail, XDS en Videoconferencing aangeboden.

Leverancier

Vancis is de leverancier van de AmZX . Zij is gekwalificeerd als zorgserviceprovider (ZSP). Dit betekent dat zij voldoet aan eisen van Nictiz om zorgaanbieders op het LSP te kunnen aansluiten. Tevens is zij ISO 27001 gekwalificeerd. Dit waarborgt de best mogelijke dienstverlening aan zorgpartijen.

SIGRA bewaakt de kwaliteit van de geboden dienst, organiseert gebruikersbijeenkomsten en heeft serviceoverleg met Vancis. Daarnaast bevordert SIGRA nieuwe ontwikkelingen en diensten op basis van de vraag van participanten en trekt ze nieuwe abonnees aan.

Ook gebruikmaken van AmZX? Neem dan contact op met Floor Bos

Lees meer over de ICT-diensten in zorg & welzijn die wij bieden